resultaten

Resultaten verkiezingsprogramma

2018-2022

Partij 18PLUS is niet alleen benaderbaar, maar ook transparant. Tijdens de raadsperiode 2018 – 2022 hebben wij zo veel mogelijk van onze standpunten geprobeerd te realiseren.

In het verkiezingsprogramma stonden 86 concrete standpunten waarvan er 74 volledig zijn gerealiseerd. Dat is een score van 86%. Met “slechts” 5 van de 29 zetels in de gemeenteraad is dat een zeer mooi resultaat.

Uiteraard is voor ieder besluit een meerderheid nodig in de gemeenteraad. Partij 18PLUS is daarom ook blij met en trots op de samenwerking met andere politieke partijen in de gemeenteraad. Per standpunt hebben we het resultaat uitgeschreven. Ook als deze niet of deels behaald is, staat er een uitleg bij.

Resultaten van onze speerpunten

Volledig behaald

100%

Deels behaald

0%

Niet behaald

0%

Wij willen Ridderkerkers meer betrekken bij de lokale politiek door o.a. referenda en enquêtes. Jouw mening telt en heeft direct invloed op hedendaagse zaken.

Naast dat de gemeente deze raadsperiode onze inwoners en ondernemers veel meer betrokken heeft bij te maken beleid, zoals het Ontwikkelperspectief Centrum en de GroenVisie doormiddel van bijvoorbeeld enquêtes, heeft Partij 18PLUS ook zelf deze raadsperiode actief onze inwoners en ondernemers benadert en betrokken. Het mooiste voorbeeld is onze petitie tegen de komst van een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. Deze petitie is door de Tweede Kamer in ontvangst genomen. De oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel is van de baan. 100%

Wij willen geen Tramplus, maar hoogwaardig openbaarvervoer afgestemd op werkenden, AOW’ers en studenten.

Na bijna 20 jaar is het deze raadsperiode gelukt om de TramPlus plannen definitief uit de beleidstukken te schrappen. Ook is er deze raadsperiode geld beschikbaar gesteld voor plannen inzake hoogwaardig openbaar vervoer doormiddel van snellere buslijnen, hogere frequentie tijdens de spits voor werkenden en studenten, meer reiscomfort en veiligheid rondom de bushalten en in de bussen. Daarnaast mogen Ridderkerkse inwoners vanaf de AOW-leeftijd gratis met het openbaar vervoer. 100%

Wij willen een veilig Ridderkerks zwembad voor Ridderkerkers. Verboden terrein voor raddraaiers.  Ieder kind in Ridderkerk een zwemdiploma.

In het begin van deze raadsperiode heeft het zwembad negatief in het landelijke nieuws gestaan vanwege massale vechtpartijen. Dat was voor Partij 18PLUS de druppel en is er mede door een motie van Partij 18PLUS haast gemaakt met de invoering van een toegangscontrolesysteem. Daarnaast is de gemeente Ridderkerk in 2020 weer zelf het beheer en de exploitatie van het zwembad en de sportaccommodaties gaan doen. Sinds 2020 zijn er geen grote incidenten meer geweest in het zwembad, is het toegangscontrolesysteem middels pasjes in werking en heeft het zwembad een metamorfose ondergaan. Sinds 2021 kunnen kinderen die nog geen zwemdiploma hebben gebruik maken van financiële middelen van de gemeente om dit alsnog te behalen. Scholen informeren ouders hier actief over. Op deze manier is geborgd dat ieder kind in Ridderkerk een zwemdiploma kan halen. 100%

Ondernemers niet tegenwerken maar juist ondersteunen en met ze meedenken. Zij zorgen immers voor werkgelegenheid. Terugdringen leegstand winkelcentra door o.a. afschaffen betaald parkeren en openhouden Sint Jorisstraat.

In deze raadsperiode is het Ontwikkelperspectief Centrum vastgesteld. Dankzij dit beleidsstuk hebben de vastgoedeigenaren, de winkeliers en de gemeente beeld bij de mogelijkheden in ons winkelcentrum. Dit heeft ertoe geleidt dat Ridderhof I en Ridderhof II verkocht zijn aan een nieuwe vastgoedeigenaar. Beide overdekte winkelcentra hebben een metamorfose ondergaan en de leegstand wordt door de komst van nieuwe winkels in deze raadsperiode zo goed als opgelost. In het centrum wordt ook de openbare ruimte door de gemeente opgeknapt. De openbare parkeerplaats wordt veiliger, de weekmarkt komt dichter bij het centrum en er komen meer gratis parkeerplaatsen beschikbaar. Tevens blijft de Sint Jorisstraat in twee richtingen bereikbaar per auto. Helaas is het niet gelukt om betaald straatparkeren volledig af te schaffen.

De gemeente Ridderkerk en de Ridderkerkse ondernemers zijn sinds deze raadsperiode nog meer gaan samenwerken. Zo heeft de gemeente Ridderkerk om de twee maanden een ondernemerslunch met een specifiek thema waar vele Ridderkerkse ondernemers aan deelnemen. Daarnaast is het eerste jaarlijkse ondernemersevent “Sint Joris en De Zaak” door de gemeente Ridderkerk georganiseerd en is de nieuwsbrief economie in het leven geroepen om Ridderkerkse ondernemers te informeren. Verder vinden er enkele keren per week bedrijfsbezoeken plaats door de bedrijfscontactfunctionarissen en de wethouder Economie. Ondernemers weten de weg middels de bedrijfscontactfunctionarissen beter te vinden binnen de gemeente.

Tijdens de Coronacrisis heeft de gemeente Ridderkerk veel maatregelen getroffen om onze Ridderkerkse ondernemers te ondersteunen. Zo hebben we de precariobelasting voor de jaren 2020 en 2021 afgeschaft. Hierdoor hoefden horecaondernemers en winkeliers geen belasting te betalen voor het uitstallen van goederen en terrassen. Ook mochten horecaondernemers grotere terrassen plaatsen om zo meer omzet in de crisis te genereren. De gemeente heeft € 250.000,- subsidie beschikbaar gesteld voor verhuurders die ze kunnen gebruiken om huur aan Ridderkerkse ondernemers kwijt te schelden. Op initiatief van de gemeente Ridderkerk is er een brandbrief gestuurd aan de minister van Economische Zaken om hulp te bieden aan ondernemers die niet in aanmerking kwamen voor de ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Het ruimhartige beleid van de gemeente Ridderkerk bleek een voorbeeld voor andere gemeenten om hun ondernemers te steunen. 100%

Resultaten van onze standpunten per thema

Volledig behaald

86%

Deels behaald

4%

Niet behaald

10%

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Bekijken

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Bekijken

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief