Wij stemmen woensdag 3 keer. Jij 2 keer?

Woensdag 15 maart 2023 wordt voor Ridderkerk een bijzondere dag. Naast dat iedere stemgerechtigde Ridderkerker naar de stembus mag voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen, kiest de gemeenteraad van Ridderkerk de nieuwe burgemeester.

Totaal hebben 14 mannen en vrouwen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van Ridderkerk. De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie benoemd die bestaat uit 9 leden, vanuit iedere Ridderkerkse politieke fractie 1 lid. De vertrouwenscommissie heeft gesprekken gevoerd met kandidaten en zijn daarin bijgestaan door de gemeentesecretaris, de griffier en wethouder Henk van Os als adviseurs. Het advies van de vertrouwenscommissie wordt woensdag aangeboden aan de gemeenteraad tijdens een besloten raadsvergadering. Vervolgens kunnen de raadsleden hun stem uitbrengen op een door hun geschikt geacht gevonden kandidaat. Na deze besloten raadsvergadering volgt er diezelfde avond een openbare raadsvergadering waarin bekend wordt gemaakt wie de nieuwe burgemeester van Ridderkerk wordt.

Maar ook voor onze Ridderkerkse inwoners valt er die dag wat te kiezen. Gekozen volksvertegenwoordigers besluiten in de provincie onder andere of er wel of geen windmolens op land gerealiseerd moeten worden, of er wel of geen woningen in het groen gebouwd moeten worden en of er wel of geen extra bussen gaan rijden.

Ook de Waterschapsverkiezingen doen er toe. Dit jaar hebben we stil gestaan bij de watersnoodramp van 50 jaar geleden. ook Ridderkerk is toen getroffen. Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor stevige dijken, maar zuivert ook ons rioolwater en heeft veel openbaar groen en wegen in beheer. Gekozen volksvertegenwoordigers besluiten in het waterschap onder andere of er tijdens droogte water naar landbouwgebieden of natuurgebieden gaat, of de waterschapsbelasting wel of niet omhoog gaat en of er nog wel of niet de hengelsport beoefend mag worden.

Stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen heeft dus zin.

Ben je nog niet uit je keuze? Via onderstaande websites kan je stemadvies krijgen:

https://zuid-holland.mijnstem.nl/
https://hollandsedelta.mijnstem.nl/

Het overzicht met stembureaus en de openingstijden is via onderstaande website te raadplegen:

https://www.ridderkerk.nl/verk.../stembureaus-in-ridderkerk/

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief