Verzoening in de raad

De raadsvergadering van donderdag 11 juni 2020 gaat de boeken in als één van de meest memorabele raadsvergaderingen in Ridderkerk.

Vanwege de Corona maatregelen konden “slechts” 15 van de 29 raadsleden aan de vergadering deelnemen.
Deze opstelling was aan de voorkant al door alle fracties akkoord bevonden, maar maakte het nog even bijzonder.

De laatste maanden waren de verhoudingen tussen de coalitiepartijen en enkele andere partijen verslechterd. De reden daarvoor was het wel of niet behandelen van raadsvoorstellen voor het zomerreces, met grote financiële en/of ruimtelijke gevolgen, zoals het Ontwikkelperspectief Centrum 2035, het mobiliteitsplan en de Groenvisie. Deze discussie speelde zich buiten de raadszaal af.

Met een initiatiefvoorstel wilde Partij 18PLUS de spelregels zo aanpassen, dat een discussie over de agenda altijd in een openbare raadsvergadering plaats zou vinden. In hetzelfde initiatiefvoorstel werd voorgesteld om de genoemde raadsvoorstellen toch voor het zomerreces te behandelen. Dat het initiatiefvoorstel niet in goede aarde zou vallen bij de enkele andere partijen, bleek wel uit het zeer verhitte debat wat gisterenavond plaatsvond in de raadszaal.

Ondanks dat een meerderheid voor het initiatiefvoorstel zou stemmen, bleek tijdens de vergadering dat de verhoudingen daarna definitief verruïneerd zouden zijn. De oproep van onder andere VVD Ridderkerk en GroenLinks Ridderkerk aan Partij 18PLUS om het initiatiefvoorstel aan te passen was niet aan dovemans oren gericht. Na een korte schorsing waarin alle fractievoorzitters bijeen kwamen, werd het voorstel zo aangepast dat de spelregels niet veranderd zouden worden, maar dat de raadsvoorstellen wel voor het zomerreces behandeld worden. Met deze wijziging werd het initiatiefvoorstel unaniem aangenomen door de gemeenteraad en werd er een grote stap gezet in het verbeteren van de onderlinge verhoudingen.

De burgemeester sloot de vergadering af met de woorden dat ze trots is op deze gemeenteraad welke in staat bleek over haar eigen schaduw heen te stappen om tot betere verhoudingen te komen .

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief