Van maximaal 6 lagen hoog tot meerderheid voor tweerichtingsverkeer

Naast de specifieke berichten op onze sociale media en website willen we de Ridderkerkse samenleving iedere twee weken in een beknopte nieuwsbrief informeren over onze politieke activiteiten, status van standpunten en meer...

13-06-2024 | Bestemmingsplan 't Ronde Sant niet in stemming gebracht
Partij 18PLUS heeft tijdens de raadsvergadering van donderdagavond aangegeven niet in te kunnen stemmen met het voorstel Vaststelling bestemmingsplan 't Ronde Sant vanwege de voorgestelde bouwhoogte. Het voorstel wat tijdens de raadsvergadering voorlag maakte woningbouw van maximaal 7 lagen mogelijk. In het coalitieakkoord "Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk" waar Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD hun handtekening onder hebben gezet staat dat de partijen positief staan tegenover woningbouw van maximaal 6 lagen. Nadat een meerderheid van de gemeenteraad instemde met een wijzigingsvoorstel om het geagendeerde voorstel niet in stemming te brengen kwam er een einde aan de discussie over de maximale bouwhoogte van 7 lagen. Het is aan de projectontwikkelaars om het bouwplan eventueel aan te passen naar een lagere bouwhoogte of om voorlopig helemaal af te zien van nieuwbouw op de locatie van 't Ronde Sant.

13-06-2024 | Vragen over de bestrijding van de eikenprocessierups
Inwoners die vol lof waren over de natuurlijke begrazing van het openbaar groen door schapen waren tegelijkertijd verontrust over de gezondheid van de dieren toen ze laat in de avond zagen hoe medewerkers van een bestrijdingsbedrijf met vloeistof de eiken op hetzelfde perceel zag besproeien met een bestrijdingsmiddel. Raadslid Sara Griep stelde hier tijdens de raadsvergadering vragen over aan het college. Gelukkig waren de antwoorden allesbehalve verontrustend. De bestrijding van de eikenprocessierups blijkt op een natuurlijke manier plaats te vinden die ongevaarlijk is voor mens en dier. Een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups wordt met water op de eiken gespoten. Een hele geruststelling.

17-06-2024 | Gemeenteraad kiest voor twee richtingen op de centrumring
Op maandagavond werd de raadsvergadering van de donderdag ervoor voortgezet met als belangrijkste agendapunt "Ontwerpkeuze Centrumring". Partij 18PLUS heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat de Ridderkerkse samenleving de mogelijkheid had om de poll van Partij 18PLUS over één- of tweerichtingsverkeer in te vullen. Deze poll stond op het recent gelanceerde Partij 18PLUS kanaal op WhatsApp. Van de respondenten koos ruim 85% voor tweerichtingsverkeer. Een uitslag die Partij 18PLUS meewoog in de besluitvorming. Een wijzigingsvoorstel om het voorkeursscenario van éénrichtingsverkeer te wijzigen naar tweerichtingsverkeer kon op steun van Partij 18PLUS rekenen.

Hoe staat het met... Een BOA per wijk
Sinds de start van de nieuwe "eigen" Ridderkerkse ambtelijke organisatie per 1 januari 2024 heeft Ridderkerk 8 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in dienst. Op 14 juni is de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom het team boa's. De boa's zijn inmiddels per wijk ingedeeld en daarmee zijn alle wijken in Ridderkerk voorzien van een "eigen" wijkboa. Ook wordt er door het team ingezet op een betere samenwerking met de politie, brandweer en buurtpreventie. Daarnaast wordt de komende tijd ook de uitrusting van de boa geprofessionaliseerd. Eén van de grootste voordelen van de eigen ambtelijke organisatie is dat de boa's nu in Ridderkerk gehuisvest zijn. Voor 1 januari 2024 waren de boa's die Ridderkerk als werkgebied hadden gehuisvest in Barendrecht.

Activiteiten wethouders
De wethouders zijn ook weer op pad geweest. Benieuwd naar de verschillende bezoeken? Neem een kijkje op hun sociale media:
Henk: LinkedIn / Instagram / Facebook
Fleur: LinkedIn / Instagram / Facebook

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief