Van het vertrek van Peter Meij tot prioriteit voor veiligheid

Naast de specifieke berichten op onze sociale media en website willen we de Ridderkerkse samenleving iedere twee weken in een beknopte nieuwsbrief informeren over onze politieke activiteiten, status van standpunten en meer...

29-05-2024 | Peter Meij stopt als wethouder
Partij 18PLUS werd op woensdag onaangenaam verrast door de ontslagbrief van Peter Meij. De afgelopen 6 jaar heeft Peter Meij zitting genomen namens het CDA in het college van burgemeester en wethouders. Een aantal zeer belangrijke dossiers zijn door Peter Meij naar een goed einde gebracht, zoals het tegengaan van de mogelijke komst van de Oeververbinding in Bolnes en het verwijderen van de ruimtelijke claim vanuit de provincie voor een tramverbinding door het centrum van Ridderkerk. Voor deze inzet is Partij 18PLUS Peter Meij zeer erkentelijk en wenst hem alle goeds nu hij met pensioen is.

30-05-2024 | Ontwerpkeuze centrumring
Op donderdagavond zat de raadszaal vol met winkeliers die de commissie ervan wilden overtuigen om te kiezen voor de herinrichting van de centrumring met tweerichtingsverkeer voor de auto en een vrijliggend fietspad. Op donderdag 13 juni beslist de gemeenteraad over welke variant er aangelegd moet worden.

31-05-2024 | Partij 18PLUS opent poll over voorkeur inrichting centrumring
Om de inwoner en ondernemers van Ridderkerk de mogelijkheid te geven hun voorkeur voor één- of tweerichtingsverkeer op de centrumring is Partij 18PLUS een poll op het recent gelanceerde Partij 18PLUS kanaal op WhatsApp. Na een paar dagen hadden al meer dan 100 mensen hun keuze doorgegeven. Stemmen kan nog altijd via deze link.

04-06-2024 | Welke prioriteit voor veiligheid?
Op dinsdagavond werd de mogelijkheid geboden aan de politieke fracties om kenbaar te maken aan welke veiligheidsonderwerpen er prioriteit gegeven moet worden. Partij 18PLUS heeft de reeds voorgestelde lijst van prioriteiten onderstreept en aangevuld met de behoefte bij inwoners en ondernemers om wijkagenten en boa's zichtbaarder te laten zijn in de wijken.

06-06-2024 | Nieuwe appartementen op 't Ronde Sant
Ook deze avond was de raadzaal weer goed gevuld. Dit keer met omwonenden van 't Ronde Sant waar Wooncompas en Aafje appartementen willen bouwen van maximaal 7 verdiepingen. Omwonenden deden een oproep aan de politieke fracties om niet met het plan in te stemmen. Vertegenwoordigers van Aafje en huurdersorganisatie Progressie deden een oproep om juist wel met het plan in te stemmen. Op donderdag 13 juni beslist de gemeenteraad over het plan.

Hoe staat het met... Het monument voor 75 jaar Molukkers in Ridderkerk
Onlangs is de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die zijn gezet met de Molukse gemeenschap om te komen tot een monument voor 75 jaar Molukkers in Ridderkerk. Na een zorgvuldig participatieproces is er inmiddels een adviescommissie ingesteld die bestaat uit vier Molukse inwoners uit Ridderkerk en een expert in kunst in de buitenruimte. De adviescommissie start binnenkort met de selectieprocedure van de kunstenaars die een schetsontwerp mogen indienen. De adviescommissie kiest daarna uit een aantal schetsontwerpen een kunstenaar en legt deze keuze voor aan het college.

Activiteiten wethouders
De wethouders zijn ook weer op pad geweest. Benieuwd naar de verschillende bezoeken? Neem een kijkje op hun sociale media:
Henk: LinkedIn / Instagram / Facebook
Fleur: LinkedIn / Instagram / Facebook

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief