Van een bezoek aan de kermis tot aan vragen over de graftombe

Naast de specifieke berichten op onze sociale media en website willen we de Ridderkerkse samenleving iedere twee weken in een beknopte nieuwsbrief informeren over onze politieke activiteiten, status van standpunten en meer...

31-03-2024 | Bezoek aan de kermis
Van woensdag 27 maart tot en met maandag 1 april was er kermis in Ridderkerk. Dit jaar was voor het eerst dat de kermis ook op zondag open was in Ridderkerk. Raadsleden en fractieleden van Partij 18PLUS namen die dag een kijkje op de kermis en waanden zich weer even kind tussen de attracties.

03-04-2024 | Huwelijksvoltrekking
Op deze mooie dag stapte één van de fractieleden van Partij 18PLUS in het huwelijksbootje. Henk van Os mocht, als Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, het bruidspaar in het echt verbinden.

03-04-2024 | Familiegraf Groeninx van Zoelen
Aan de Kievitsweg ligt het voormalige familiegraf van Groeninx van Zoelen. Op de website van de gemeente Ridderkerk kunnen inwoners een virtuele ontdekkingsreis langs cultureel erfgoed in Ridderkerk maken. Op plek 21 staat het familiegraf. De foto daarbij laat een goed onderhouden monument zien. Vandaag de dag is dat wel anders en ligt het familiegraf er troosteloos bij. Partij 18PLUS heeft daarover vragen gesteld die hier te lezen zijn.

03-04-2024 | Vervolgvragen belastingaanslag SVHW
Op 28 april 2023 heeft Partij 18PLUS vragen gesteld over de tenaamstelling gemeentelijke belastingen en dat ondernemers die geen rechtspersoon zijn een aanslagbiljet krijgen met zowel privé als zakelijke opstallen op het aanslagbiljet. Naar aanleiding van de recent ontvangen aanslag van SVHW heeft Partij 18PLUS vervolgvragen gesteld die hier te lezen zijn.

03-04-2024 | Mantelzorg
In Ridderkerk zijn een groot aantal mensen die zorgdragen voor familie of naasten. Partij 18PLUS draagt deze mantelzorgers een warm hart toe. In de gesprekken die we met mantelzorgers voeren horen we soms over schrijnende gevallen. Mantelzorgers bieden de zorg vaak naast hun reguliere baan en/of het runnen van een gezin. De waardering vanuit de gemeente voor mantelzorgers wordt door de mantelzorgers zeker gewaardeerd. Echter verlopen er soms zaken in het proces van aanmelden, aangemeld blijven en afmelden niet vlekkeloos. Partij 18PLUS heeft hierover de vragen gesteld. Je kunt ze hier lezen.

04-04-2024 | Consultatie Concept Nota Betrokken Samenleving
Tijdens de commissievergadering Samen Leven kregen politieke partijen de mogelijkheid om hun mening te geven over de concept Nota Betrokken Samenleving. Deze is onder andere tot stand gekomen met de inbreng van de Ridderkerkse samenleving. Partij 18PLUS heeft bij monde van raadslid Sara Griep richting wethouder Fleur Stip de waardering uitgesproken dat er nog inbreng van de volksvertegenwoordigers wordt gevraagd, voordat de definitieve versie wordt opgemaakt. Tevens heeft Sara aangegeven dat volksvertegenwoordiging ook een belangrijk instrument is voor de Ridderkerkse samenleving.

06-04-2024 | Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog
Op zaterdagavond organiseerde de Harmonie Slikkerveer een concert in het teken van Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog. Tussen de uitvoeringen van muziekstukken door werd door initiatiefnemer Raymond de Kreek steeds op verhalende wijze stil gestaan bij de Ridderkerkse oorlogsgeschiedenis. Henk van Os, Jeroen Sluimers en John Stip waren namens Partij 18PLUS aanwezig bij dit indrukwekkende concert.

06-04-2024 | Bluezy Bluesfestival Ridderkerk
Het Bluezy Bluesfestival Ridderkerk is een jaarlijks terugkerend evenement in Ridderkerk. Ooit ontstaan als een eenmalig muzikaal feestje maar inmiddels alweer de 19e editie die plaatsvond in recreatiecentrum De Fakkel in Ridderkerk. Internationale topacts werden gecombineerd met eigen nationale toppers. Een muziekfeestje waar Henk van Os, Jeroen Sluimers en John Stip namens Partij 18PLUS bij aanwezig waren.

10-04-2024 | Vragen over Extra standplaatsen voor woonwagens
Zoals vermeld in de vorige tweewekelijkse update zou Partij 18PLUS vragen indienen naar aanleiding van ons bezoek aan het woonwagenkamp aan de Westmolendijk. De vragen zijn hier te lezen.

11-04-2024 | Werkbezoek aan Stichting Facet Ridderkerk
De Ridderkerkse welzijnsorganisatie Facet hield donderdagavond een bijeenkomst voor het gemeentebestuur. Sara Griep, Lucien Westbroek, Nanda de Vormer en Natascha Kanters waren hier namens Partij 18PLUS bij aanwezig. Het werd die avond goed duidelijk dat het welzijnswerk wat we in Ridderkerk zien ook zijn vruchten afwerpt. Facet is en blijft een belangrijke organisatie voor de gemeente Ridderkerk op meerdere welzijnsvlakken zoals sport, mantelzorg en de Brede School. Wethouder Fleur Stip, die welzijn in haar portefeuille heeft, was ook aanwezig bij het werkbezoek.

11-04-2024 | Sint Joris en de Zaak
In Van der Valk Hotel Ridderkerk werd de 4e editie van het jaarlijkse ondernemersevenement Sint Joris en de Zaak georganiseerd. Alle Ridderkerkse ondernemers waren uitgenodigd voor het evenement. Jeroen van Neuren en John Stip die, naast raadslid namens Partij 18PLUS, ondernemer zijn in Ridderkerk waren ook aanwezig. Beide mannen spraken over een zeer succesvol evenement. Wethouder Henk van Os heeft als initiatiefnemer van Sint Joris en de Zaak zijn waardering uitgesproken aan de Ridderkerkse ondernemers.

Hoe staat het met... Een optimaal afvalplan
Eén van de speerpunten van Partij 18PLUS is dat huishoudens voor het afval een vast bedrag per één-, twee- of meerpersoonshuishouden betalen in plaats van betalen per lediging of klepbeweging. Dit speerpunt is opgenomen in het coalitieakkoord en ingevoerd per 01-01-2023. Huishoudens betalen dus niet per vuilniszak of per keer dat de mini-container aan de straat wordt gezet, maar een vast bedrag per jaar. Speerpunt verzilverd!

Activiteiten wethouders
De wethouders zijn ook weer op pad geweest. Benieuwd naar de verschillende bezoeken? Neem een kijkje op hun sociale media:
Henk: LinkedIn / Instagram / Facebook
Fleur: LinkedIn / Instagram / Facebook

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief