Meer lezen

Update coalitieonderhandelingen

28 april 2018

Beste Ridderkerkers, eindelijk kunnen we iets melden over de coalitieonderhandelingen. Eergisteren is onderstaand persbericht verzonden naar alle politieke partijen en de pers. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, waarbij Partij 18PLUS als grote winnaar uit de bus kwam, zijn er vele gesprekken geweest met de andere politieke partijen.

Uit deze één op één gesprekken is veel informatie opgehaald. De eerste vragen die Partij 18PLUS heeft gesteld waren: wie is de kandidaat wethouder voor de partij, welke punten zijn niet onderhandelbaar en welke partijen sluit de partij uit voor samenwerking.

Zeker bij die laatste vraag kwamen verrassende antwoorden wat de puzzel alleen maar moelijker maakte. Vanaf dat moment bleek een meerderheid zoeken zo kwetsbaar dat onze fractie heeft besloten volledige radiostilte in te voeren totdat er iets concreets te melden was. Partij 18PLUS is trots dat SGP, Echt Voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie samen met Partij 18PLUS de verantwoordelijkheid willen nemen om een bestuur te vormen.

De sfeer tijdens de gesprekken is goed en de politieke wil is aanwezig om tot een mooi akkoord te komen voor de komende vier jaar. Zodra het coalitieakkoord er is zullen we een moment kiezen waarop we live op Facebook in zullen gaan op de vragen van de inwoners van Ridderkerk over de inhoud van het coalitieakkoord. Wordt vervolgd..

Persbericht Gemeente Ridderkerk

Vijf partijen werken aan nieuw college Ridderkerk

De partijen Partij 18PLUS, SGP, Echt Voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie zijn met elkaar in gesprek om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders in Ridderkerk.

Dat is de uitkomst van inventariserende en informerende gesprekken die Henk van Os (Partij 18PLUS) als vertegenwoordiger van de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad heeft gevoerd met alle andere partijen in de Ridderkerkse raad.

De vijf partijen hopen op korte termijn overeenstemming te bereiken over een coalitieakkoord, waaraan op dit moment wordt geschreven.

Nog niet te zeggen is wanneer het nieuwe college, waarvan de wethouders door de gemeenteraad moeten worden benoemd, aan de slag gaat.

De vijf partijen hebben met elkaar 18 zetels in de gemeenteraad. Partij 18PLUS heeft vijf zetels, SGP en EVR beide 4 zetels, het CDA 3 zetels en de ChristenUnie 2 zetels.