Ridderkerkers voorrang op nieuwbouw!

Ridderkerkers en mensen van buiten Ridderkerk die een economische of maatschappelijke binding hebben met Ridderkerk maken vanaf nu meer kans op een nieuwbouwwoning.

Het voorstel van Partij 18PLUS die mede ingediend werd door Leefbaar Ridderkerk, kreeg afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering steun van PvdA/GroenLinks, Echt voor Ridderkerk en Burger op 1.
 
Het voorstel verzoekt om een puntensysteem toe te passen wanneer er meer dan 3 nieuwe woningen worden gebouwd door een ontwikkelaar. Ridderkerkers en mensen van buiten Ridderkerk die een economische of maatschappelijke binding hebben met Ridderkerk krijgen extra punten.

Wanneer meerdere Ridderkerkers hetzelfde aantal punten voor dezelfde nieuwbouwwoning hebben, dan zal de loting voortaan gedaan worden door een onafhankelijke notaris en niet meer door de ontwikkelaar of de makelaar. Dit om enige vorm van vriendjespolitiek te voorkomen.

Met het aannemen van dit voorstel is er weer een stap gezet in het vergroten van de slagingskans voor Ridderkerkers op een woning in ons eigen dorp. De volgende stap wordt het vergroten van die kans bij sociale huurwoningen.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief