Partij 18PLUS wil een verbod op colportage.

Het idee waar Partij 18PLUS al langer mee loopt kreeg extra kracht door de berichten via de WhatsApp-groep Slikkerveer Veilig.

Hierin werd melding gedaan van een agressieve verkoper van energie. Volgens onderzoek ergert ruim 90% van de mensen zich aan colportage oftewel deur aan deur verkoop.
Daarnaast zijn er regelmatig meldingen gemaakt van fraude wanneer mensen zich voordoen als verkopers maar niks meer zijn dan gewetenloze criminelen.
Partij 18PLUS komt tijdens de behandeling van het collegeprogramma op 22 november met een motie om colportage te verbieden.

Tijdens dezelfde raadsvergadering komt Partij 18PLUS met nog twee moties. Een heeft betrekking op het opheffen van het anonieme nummer waar de gemeente mee uitbelt.

De derde motie is een creatieve manier om jongeren bewust te maken van de kosten van schade aan de voorwerpen in de buitenruimte tijdens de jaarwisseling en motiveert hen elkaar aan te spreken op baldadigheid/vandalisme, doordat de voorheen gemaakte kosten van deze schades ingezet kunnen worden om iets leuks of praktisch voor jongeren te realiseren.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief