Op bezoek bij 3VO.Biotoop.

Deze week waren we op bezoek bij Jan Rijsdijk van 3VO.Biotoop. Het collectief van verontruste bewoners van de kwetsbare zone langs het Oosterpark. 

Het bezoek vond plaats in de vorm van een wandeling door het Oosterpark. De door de bewoners gemelde geluidsoverlast was goed waarneembaar alsook het ontbreken van maatregelen tegen fijnstof , zoals voldoende begroeiing. De conclusie was al vrij snel duidelijk: meer afscherming van de snelweg en voldoende vegetatie is een hele grote wens van de bewoners en zou een hoop oplossen. Iets wat duidelijk in het partijprogramma van Partij 18PLUS te vinden is. Ook in het coalitieakkoord is aandacht besteed aan deze problematiek. In november verschijnt het collegeprogramma waar we ervan uitgaan dat er maatregelen in benoemt staan. Wordt vervolgd....

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief