Lage lokale lasten

Binnenkort valt de aanslag gemeentelijke belastingen weer op de deurmat . Dit zijn de woonlasten zoals OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De tarieven voor het nieuwe afvalplan zitten er al in verwerkt.

Partij 18PLUS heeft de lokale woonlasten van Ridderkerk en de omliggende gemeenten in kaart gebracht.

Hieruit blijkt dat Ridderkerk veruit de laagste woonlasten heeft. Ook het landelijk gemiddelde ligt hoger.

Partij 18PLUS is trots dat Ridderkerk tot de goedkoopste gemeenten in de regio behoort en dat er toch nog ruimte is om te investeren in bijvoorbeeld nieuwe scholen, maatschappelijke ondersteuning en sport.

* Voor het overzicht hebben we gebruik gemaakt van de gegevens van Coelo (https://www.coelo.nl/). Dit zijn de tarieven van het jaar 2019 i.t.t het jaartal wat in het plaatje staat. Een vergelijk met de tarieven van 2020 volgt zodra Coelo deze heeft gepubliceerd.
* De uiteindelijke aanslag kan per huis verschillen aangezien Coelo uitgaat van een gemiddelde woningwaarde.
* Woninghuurders betalen geen OZB en krijgen daardoor een lagere aanslag dan woningeigenaren.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief