Kwijtschelding huren gemeentelijke (sport)accommodaties

Samen met VVD Ridderkerk en PvdA Ridderkerk werkt Partij 18PLUS aan een motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om het eerder genomen collegebesluit om de huren van (sport)accommodaties over de periode 16 maart tot 1 juni 2020 niet in rekening te brengen (kwijtschelding), ook voor de maanden juni, juli en augustus toe te passen.

Door de coronacrisis zijn veel (sport)verenigingen in financieel zwaar weer terecht gekomen. De gemeente Ridderkerk was één van de eerste gemeenten in Nederland die besloot de huur over de genoemde periode niet in rekening te brengen. Later besloot het Rijk gemeenten te compenseren voor het kwijtschelden van de huren.

De coronamaatregelen zijn sinds 1 juli jongstleden versoepeld voor (sport)verenigingen. Hierdoor zijn ze in staat weer enige inkomsten te genereren. “Ondanks de versoepelingen en de
kwijtschelding van de huur over de eerdere maanden, kampen veel (sport)verenigingen met flinke tekorten. Daarnaast kennen veel (sport)verenigingen een zomerstop. In de hieraan voorafgaande maanden hebben ze nauwelijks tot geen buffer op kunnen bouwen om hun vaste lasten in deze periode te kunnen betalen. Door ze nogmaals tegemoet te komen in het kwijtschelden van de huur kan het financiële leed enigszins verzacht worden,” aldus de drie politieke partijen.

De motie kan, gezien het zomerreces, niet eerder ingediend worden dan tijdens de eerstkomende raadsvergadering in september. De drie politieke partijen hopen dan op brede steun in de gemeenteraad, zodat de motie aangenomen wordt.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief