Doorgaan met omzien naar elkaar

De coronacrisis houdt de gemoederen wereldwijd iedere dag flink bezig. De maatschappelijke en economische impact is zeer groot.

In Nederland leven we van persconferentie naar persconferentie en houden we ons in de tussentijd (bijna) allemaal aan de maatregelen van het RIVM .

Een groot compliment aan een ieder die zijn of haar best doet om de maatregelen na te leven en onze economie draaiende probeert te houden. Ook de vele initiatieven om inwoners een hart onder de riem te steken, zoals de berenjacht  en de stoepkrijtboodschappen, zijn hartverwarmend .

Om de economie te (onder)steunen stelt het Rijk veel geld beschikbaar. Veel ondernemers doen hier een beroep op, ook in Ridderkerk.

Naast de rijksoverheid steunt de gemeente Ridderkerk ook de lokale economie.

Zo heeft de gemeente uitstel van betaling gegeven aan Ridderkerkse bedrijven voor de gemeentelijke belastingen en wordt de huur van binnen- en buitensportaccommodaties voor een paar maanden kwijt gescholden .

Dat zal sportverenigingen wat financiële lucht geven aangezien zij, door de verplichte sluiting, geen barinkomsten hebben.

Goede besluiten wat Partij 18PLUS betreft .

Normaal gesproken zouden dergelijke voorstellen eerst naar de gemeenteraad moeten ter besluitvorming, maar door de coronacrisis kan het college bepaalde besluiten zelf nemen.
Hierdoor wordt veel kostbare tijd gewonnen.

Er zijn echter nog veel te nemen besluiten welke wel in een raadsvergadering moeten worden behandeld. Partij 18PLUS wil daarom dat er zo snel mogelijk weer een (digitale) raadsvergadering wordt gehouden.

Afsluitend delen we graag de boodschap van de gemeenteraad welke in de Blauwkai van deze week te lezen is:

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief