Coalitieakkoord "Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk" gepresenteerd.

Met veel trots hebben Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD afgelopen vrijdag het coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk” gepresenteerd.

Het coalitieakkoord is tot stand gekomen na een periode van bijna 7 weken waarin mogelijke samenwerkingsvormen verkend en onderhandelingen gevoerd werden.

In het verkiezingsprogramma 2022 – 2026 van Partij 18PLUS staan 192 concrete standpunten waaronder 8 speerpunten. In het coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk” zijn veel van de standpunten terug te vinden.

Enkele voorbeelden zijn; een lokaal woonruimtebemiddelingssysteem om lokaal woningzoekenden een hogere kans van slagen op de Ridderkerkse woningmarkt te geven, een groots openbaar sportpark met sporttoestellen en een pumptrackbaan en een vast bedrag per één-, twee- of meerpersoonshuishouden in plaats van betalen per lediging of klepbeweging voor de afvalstoffenheffing.

Naast deze voorbeelden staan er veel belangrijke opgaven en mooie ambities verwoord in het coalitieakkoord. Opgaven en ambities die Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD graag met alle partijen in de gemeenteraad en de Ridderkerkse samenleving op willen pakken.

Een standpunt wat we helaas niet terug kunnen lezen is de mogelijkheid voor een winkeleigenaar om op zondag in Ridderkerk de winkel voor publiek geopend te hebben. Daar is de afgelopen weken veel over te doen geweest in de lokale media en op sociale media. Ook hebben meerdere kiezers ons benaderd voor uitleg. En terecht. Dat verdient ook een duidelijke uitleg.

Partij 18PLUS heeft sinds haar oprichting het standpunt dat winkels in Ridderkerk open mogen op zondag. Ridderkerk is één van de laatste gemeenten in Nederland waar het voor een winkeleigenaar niet toegestaan is om de winkel op zondag voor het publiek geopend te mogen hebben.

Om dit mogelijk te maken is een besluit van de gemeenteraad noodzakelijk. De gemeenteraad van Ridderkerk telt 29 zetels en dus maximaal 29 stemmen. Minimaal de helft plus 1 is nodig om een voorstel aan te nemen. Dat zijn dus minimaal 15 zetels / 15 stemmen.

In de raadsperiode 2014 – 2018 is er één voorstel ingediend voor een algehele vrijstelling van de koopzondag. Dit voorstel werd met 5 stemmen voor en 22 tegen niet aangenomen. D66/GroenLinks, VVD en Partij 18PLUS waren voor het voorstel, maar hadden gezamenlijk slechts 5 zetels in de gemeenteraad. Leefbaar Ridderkerk, SGP, Echt voor Ridderkerk, Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie waren tegen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 werd Partij 18PLUS met 5 zetels de grootste partij. Het aantal zetels wat voor de koopzondig was nam toe met 4 naar totaal 9 zetels. Partij 18PLUS 5, VVD 2, GroenLinks 1 en D66 1. Nog steeds niet voldoende stemmen voor de minimaal benodigde 15 zetels.

Dit jaar was het een heel ander speelveld. Leefbaar Ridderkerk was na 20 jaar van standpunt veranderd en ging de verkiezingen in als voorstander van de koopzondag. GroenLinks daarentegen fuseerde met de Partij van de Arbeid en liet daarmee het standpunt voor de algehele vrijstelling van de koopzondag los. De nieuwe fractie van PvdA-GroenLinks wil een proef van een jaar met maximaal 4 koopzondagen.

Na de verkiezingsuitslag van 16 maart 2022 zijn er nu 12 zetels voor een algehele vrijstelling van de koopzondag. Partij 18PLUS 7, Leefbaar Ridderkerk 3 en VVD 2. Daarmee is er nog steeds geen meerderheid.

Ondanks dat de verkiezingsuitslag zeer goed was voor Partij 18PLUS blijkt de lage opkomst niet voldoende te zijn om het standpunt aan een meerderheid in de gemeenteraad te helpen. Voorstanders van de zondagsrust hebben massaal gebruik gemaakt van het stemrecht. Meer dan 50% van de kiesgerechtigden (19.040 inwoners), waarvan er hoogstwaarschijnlijk veel voor de koopzondag zijn, bleven thuis en zijn niet gaan stemmen.

Nu is er pas in 2026 weer een kans voor de voorstanders van de koopzondag om dit in Ridderkerk mogelijk te maken, door hun stem uit te brengen op een partij die dat standpunt heeft.

Partij 18PLUS heeft er voor gekozen om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen als grootste partij en een coalitieakkoord te vormen waar zo veel als mogelijk standpunten in verwerkt zijn.Aan het einde van deze raadsperiode maakt Partij 18PLUS inzichtelijk welke standpunten allemaal zijn gerealiseerd.

Het coalitieakkoord “Hart voor een toekomstbestendig Ridderkerk” is hier te downloaden.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief