BLOG: Van straatschoffie tot Wethouder

Mocht ik mij op een latere leeftijd ooit eens gaan vervelen en een autobiografie gaan schrijven dan zou dit een goede titel kunnen zijn. Toch is de titel ook toepasselijk voor deze eerste blog.

Niet dat ik nu mijn hele levensverhaal ga opschrijven want daar zit niemand op te wachten met dit schitterende weer, maar het geeft wel aan dat wanneer je ergens voor wilt strijden iedereen het in zich heeft om het doel te bereiken.

Het doel van Partij 18PLUS was om de grootste partij van Ridderkerk te worden, deel te nemen aan de coalitie en om een wethouder te leveren. Dat doel is behaald. Het uiteindelijke doel is een beter Ridderkerk. Als grootste partij lig je natuurlijk onder een vergrootglas en krijg je ook te maken met afgunst, jaloezie en zelfs haat.

Dat hoort er nou eenmaal bij maar toch kan het wel eens steken. Zeker wanneer een kleine groep fanatiekelingen, veelal betrokken bij een andere politieke partij, spreken van Partij 18PLUCHE. Ze zullen ongetwijfeld veel lol hebben nu ik erover schrijf. De reden waarom ik de verantwoordelijkheid heb genomen om de benoeming tot wethouder te aanvaarden is dat ik ervan overtuigd ben dat ik vanuit het wethouderschap veel kan betekenen voor Ridderkerk. Die groep azijnzeikerds die denken dat ik het voor het geld of voor mijn carriè€re doe kennen mij blijkbaar voor geen meter. Meer dan deze paar woorden ga ik dan ook niet meer verspillen aan ze.

Het doel van deze eerste blog is om een kijkje in de keuken te geven van een beginnend wethouder. Sinds de start van mijn wethouderschap is er veel op mij afgekomen. Zoals bij een ieder die aan een nieuwe baan begint staan de eerste dagen/weken in het teken van kennismaken en inwerken. De eerste twee weken werd er ook veel aandacht besteed aan het vormen van een onderlinge band tussen de collegeleden. Dit was ook noodzakelijk. In het nieuwe college zitten twee wethouders en de burgemeester welke ook in de vorige periode in het college zaten en drie nieuwe wethouders. In de vorige periode stonden we op veel dossiers lijnrecht tegenover elkaar, werd ik als eenmansfractie als luis in de pels ervaren en had een uitgesproken mening over onder andere het functioneren van de burgemeester. Dat soort zaken gooi je aan beide zijden niet zomaar overboord. Ik ben dan ook erg blij dat iedereen het beste ervan wil en gaat maken. Gelukkig worden we daarbij goed ondersteund door de organisatie.

Naast heisessies, congressen en bijeenkomsten moest er ook bestuurd worden. Die eerste stukken welke je als nieuwe wethouder in de raad moet verdedigen zijn van je voorganger uit de vorige periode. Dat is best even schakelen als het nog niet je eigen ding is. Gelukkig snapt de gemeenteraad dat ook en maken ze je het nog niet al te moeilijk. Inmiddels ben ik al lekker op dreef met eigen dossiers zoals het centrumplan, nieuwe website en vele andere zaken.
Ik kijk er dan ook naar uit als het collegeprogramma klaar is waar de plannen uit het coalitieakkoord uitgewerkt zijn en waar we de komende periode aan kunnen werken met het college.

Met de portefeuilles economie en sport mag ik ook veel bedrijven en sportverenigingen bezoeken waar ik ook erg naar uit kijk. De eerste bedrijfsbezoeken zijn inmiddels geweest en heb ik als zeer leuk en nuttig ervaren. Ook vanuit de bedrijven is er veel lof voor deze manier van betrokkenheid vanuit de gemeente. Iets wat ik alleen maar wil intensiveren de komende periode.

Ook al ben ik pas enkele weken wethouder heb ik het gevoel dat het al helemaal eigen is. Ik kijk er dan ook naar uit om na de vakantie weer aan de slag te gaan. Voor nu wens ik iedereen nog een fijne vakantie en een mooie zomer toe.

Henk van Os Wethouder Ridderkerk

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief