BLOG: Als woorden daden worden!

Vandaag is weer zo een dag dat je extra trots bent op de beslissing om de benoeming tot wethouder te aanvaarden. Deze week heeft het college van burgemeester en wethouders het collegeprogramma gepresenteerd.

Er is door de ambtelijke ondersteuning maanden lang hard gewerkt aan het programma.
Met de toepasselijke titel “Veel kleuren, één palet | Van palet naar prestatie” is dit programma de uitwerking van het coalitieakkoord wat door Partij 18PLUS, SGP, Echt voor Ridderkerk, CDA en ChristenUnie is gesloten.

Het programma is helder geschreven met duidelijke plannen, een tijdspad en de te verwachten kosten. Enkele voorbeelden zijn de plannen voor gratis openbaar vervoer voor AOW’ers, een toegangssysteem voor De Fakkel, het vereenvoudigen van het aanvragen van vergunningen voor evenementen en een hoogwaardiger onderhoudsniveau voor de openbare ruimte.

Zelf zal ik mij vanuit mijn portefeuilles onder andere vastbijten in een ontwikkelplan voor ons centrum waar zaken als terugdringen leegstand, terugdringen betaald parkeren en een levendiger centrum samen komen. Ook de analyse van de ambtelijke organisatie zal één van de speerpunten uit mijn portefeuilles worden. De service welke de gemeente aan haar inwoners en ondernemers biedt moet optimaal zijn en geleverd worden op een manier waarin het Ridderkerkse karakter naar voren komt. Al met al mooie plannen om aan te werken. Het is nu aan de gemeenteraad om de financiële gevolgen van het collegeprogramma te behandelen.

Het collegeprogramma bevat 12 programma’s met daarin een veelvoud van acties voor de komende jaren en is hier te downloaden.

Henk van Os
Wethouder

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief