3 van de 4 moties aangenomen!

Vorige week donderdag was de jaarlijkse begrotingsraad. Dit is een speciale raadsvergadering die in het teken staat van de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor het volgende jaar. De volledige gemeenteraad heeft die dag ingestemd met de programmabegroting voor 2024.

Tijdens de begrotingsraad zijn er door verschillende politieke partijen nog aanvullende moties (voorstellen) ingediend. Partij 18PLUS heeft die dag 4 moties ingediend, waarvan er 3 door een meerderheid van de gemeenteraad zijn aangenomen 💪.

De eerste motie betrof de invoering van een ondernemerspenning. Partij 18PLUS heeft veel waardering voor het Ridderkerkse bedrijfsleven. Om als gemeente die waardering uit te spreken hebben we verzocht om een “zilveren” ondernemerspenning 🥈 uit te reiken aan bedrijven die van 25 tot 50 jaar gevestigd zijn in Ridderkerk en een “gouden” ondernemerspenning 🥇 uit te reiken aan bedrijven die van 50 tot 100 jaar gevestigd zijn in Ridderkerk.

De tweede motie betrof onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van Chemours op de inwoners van Ridderkerk inclusief een bloedonderzoek voor inwoners die dat willen. Deze motie kon helaas NIET op de steun van een meerderheid in de gemeenteraad rekenen 😞.

De derde motie betrof het aanwijzen van speciale parkeerplekken voor deeltweewielers 🚲🛵. Partij 18PLUS is voorstander van deelmobiliteit, maar wel als de deelscooters en -fietsen ordelijk geparkeerd worden. Nu deze motie is aangenomen gaat het college in alle wijken speciale plekken aanwijzen waar de deeltweewielers geparkeerd MOETEN worden. Als deeltweewielers daarbuiten geparkeerd worden dan lopen de kosten voor de gebruiker op.

De laatste motie betrof het aanleggen van zebrapaden bij bushaltes 🚌 aan 50KM wegen. Partij 18PLUS ziet op veel plaatsen in Ridderkerk onveilige verkeerssituaties ontstaan doordat zebrapaden ontbreken bij bushaltes. Bijvoorbeeld aan de Vlietlaan tegenover verzorgingstehuis Salem, aan de Jan Luykenstraat tegenover gezondheidscentrum GOED en aan de Benedenrijweg tegenover Huys ten Donck.

Partij 18PLUS dankt de politieke partijen die onze moties gesteund hebben.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief