wonen & (Maatschappelijk) vastgoed

Standpunten

 • Ridderkerkers maken meer kans op een (sociale) huur- of koopwoning in Ridderkerk. Bijvoorbeeld door inzet lokaal woonruimtebemiddelingssysteem en voorrang bij nieuwe projecten.

 • Asielzoekers krijgen in Ridderkerk geen urgentie meer voor een woning.

 • Iedere Ridderkerker die 18 jaar wordt, wordt gratis door de gemeente ingeschreven als woningzoekende zodat ze op latere leeftijd eerder in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

 • Huurders en woningzoekenden beter beschermen tegen ongewenst verhuurgedrag. Bijvoorbeeld door invoering zelfbewoningsplicht.

 • Grootschalige bewoning door (illegale) arbeidsmigranten tegengaan.

 • Ridderkerkers krijgen sneller urgentie op een woning bij schrijnende situaties, zoals een alleenstaande ouder die op straat terecht komt.

 • Kantoren die (lang) leegstaan laten verbouwen tot (starters)woningen.

 • Meer inzetten op nieuwe ontwikkelingen zoals tiny houses.
 • Het inwonersaantal van Ridderkerk onder de 50.000 houden.

 • De Huishoudschool wordt behouden, opgeknapt en krijgt een maatschappelijke invulling.

 • De jongerensozen en de wijkverenigingsgebouwen worden nog aantrekkelijker gemaakt.

 • Onderzoek starten naar voordelen en kosten nieuw zwembad ten opzichte van het huidige zwembad. Het is wellicht (financieel) aantrekkelijker om een nieuw zwembad te bouwen in plaats van het huidige zwembad in stand te houden.

 • Groen bij woningen en gebouwen behouden, intensiveren of elders compenseren.

 • Verloedering in de straat voorkomen.

 • Glasvezel infrastructuur beschikbaar
  maken voor alle gebouwen.

 • Inwoners en ondernemers informeren over alternatieven manieren van verwarmen.
Terug naar het overzicht

Download verkiezingsprogramma

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief