Verkeer, vervoer & wegen

Standpunten

 • Er komt geen tram in Ridderkerk.

 • Openbaar vervoer blijft gratis voor AOW’ers.

 • Meer inzet op hoogwaardige (water)busverbindingen met omliggende gemeenten.

 • Treinstations in andere gemeenten dienen goed bereikbaar te zijn.

 • Rotonde Doseer Installatie i.p.v. passeerstroken voor hoogwaardige buslijnen bij rotondes. Met deze oplossing zijn de grote infrastructurele ingrepen in de toekomst niet nodig.

 • Naast de grote bussen zullen er meer buurtbussen ingezet worden. Bijvoorbeeld richting station Barendrecht.

 • Onveilige verkeerssituaties oplossen.

 • Verkeerssituaties rondom scholen verbeteren.

 • Sluipverkeer in de wijken terugdringen.

 • Op verzoek van bewoners woonerf (15km/u) toepassen.

 • Op scholen goede voorlichting geven over verkeer en verkeersveiligheid.
 • Geluidsoverlast van (motor)voertuigen terugdringen.

 • We onderzoeken of we aan kunnen sluiten bij de Rotterdamse proef voor gratis openbaar vervoer voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

 • Deelmobiliteit stimuleren met onder andere deelscooters, -fietsen, -steps en -auto’s.

 • Parkeervakken voor onder andere deelscooters.

 • Stimuleer het gebruik van fietsen door o.a. zorg dragen voor goede en veilige fietspaden. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van slimme verkeerslichten.

 • Faciliteiten uitbreiden voor elektrische, waterstof- en zelfrijdende auto’s.

 • Afschaffen betaald straat parkeren.

 • Sint Jorisstraat blijft in twee richtingen open voor automobilisten.

 • Er komt geen ontsluitingsweg voor vrachtwagens door de boomgaard in Rijsoord.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief