Verkeer, vervoer en wegen

Geen TramPlus.

Maar hoogwaardige (water)busverbindingen met omliggende gemeenten.

Ridderkerk is iedere dag op het landelijke nieuws te horen over de files rondom onze gemeente. Die vele miljoenen verkeersbewegingen zorgen ervoor dat Ridderkerk wellicht de ongezondste luchtkwaliteit van ons land heeft. Partij 18PLUS wil hier bij de landelijke overheid meer aandacht voor vragen zodat er maatregelen getroffen kunnen worden. Lokaal kunnen we al stappen maken door bijvoorbeeld alle oude dieselbussen te vervangen voor exemplaren welke op waterstof rijden.

Binnen onze gemeentegrenzen hebben we te maken met allerlei deelnemers aan het verkeer. Onveilige situaties, zoals de kruising Ringdijk/Beneden Rijweg/Kievitsweg en kruising Koniginneweg/Klaas Katerstraat, dienen snel veilig gemaakt te worden voordat er straks fietsende kinderen aangereden worden. In iedere wijk zijn er wel één of meerdere situaties te benoemen die onveilig zijn.

De provincie heeft nog steeds een TramPlus verbinding in de plannen staan voor Ridderkerk. Partij 18PLUS wil deze uit de plannen hebben. Een tramverbinding is niet noodzakelijk voor Ridderkerk, kost tientallen miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld en wordt als onveilig ervaren door voetgangers, fietsers en andere weggebruikers. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen zo snel dat het niet ondenkbaar is dat er binnen nu en tien jaar zelfrijdende auto’s ingezet gaan worden als openbaar vervoer. Dan is het nu investeren van tientallen miljoenen weggegooid geld.

Om de bereikbaarheid van onze winkelcentra aantrekkelijk te maken voor Ridderkerkers en bezoekers van buiten onze gemeente wil Partij 18PLUS het betaald straatparkeren afschaffen. Samen met andere maatregelen zal hierdoor de leegstand in onze winkelcentra afnemen.

 Standpunten:

  • Geen TramPlus.

  • Hoogwaardige (water)busverbindingen met omliggende gemeenten.

  • Gratis openbaar vervoer voor AOW’ers en minima.

  • Afschaffen betaald straatparkeren. Bij sommige zones reguleren d.m.v. blauwe zones en parkeervergunningen voor omwonenden.

  • Sint Jorisstraat blijft open voor automobilisten.

  • Alle ruimte voor de Buurtbus.

  • Stimuleren gebruik fiets door o.a. zorg dragen voor goede en veilige fietspaden. Gebruik maken van slimme verkeerslichten.

  • Faciliteiten uitbreiden voor elektrische, waterstof en zelfrijdende auto’s.

  • Op scholen goede voorlichting over verkeer en verkeersveiligheid.

  • Zorg dragen voor ijsvrije wegen en paden. De huidige zoutloods heeft voldoende capaciteit. De nieuwe geplande zoutloods van 2 miljoen euro zal niet gebouwd worden.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.