VEILIGHEID

Meer blauw op straat. 

De burgemeester heeft als wettelijke taak de politie aan te sturen.

Iedere politieke partij wil een veilig Ridderkerk. Maar er is een groot verschil tussen iets willen en iets doen. Partij 18PLUS gaat Ridderkerk veiliger maken als we het vertrouwen van de kiezer krijgen. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde in Ridderkerk. Helaas moeten we constateren dat, onder de verantwoordelijkheid van de huidige burgemeester, Ridderkerk onveiliger is geworden. Partij 18PLUS gaat op zoek naar geschikte kandidaten die daadkrachtig zullen optreden tegen criminaliteit en de openbare orde goed zullen bewaken. Deze kandidaten zullen we voorleggen aan de inwoners van Ridderkerk middels een volksraadpleging.

Veiligheid is meer dan alleen maar het opsporen van criminelen. Afgelopen jaar zijn we geschrokken van het GENX in ons drinkwater. De volksgezondheid van alle Ridderkerkers komt hierdoor in gevaar. Ook de slechte luchtkwaliteit baart Partij 18PLUS grote zorgen. Dit soort problemen dienen adequaat aangepakt te worden.


Veiligheid is ook een gevoel. Hangjongeren kunnen bij ouderen een onveilig gevoel creëren, terwijl zij geen kwaad in de zin hebben. Teveel asielzoekers opnemen in sociale huurwoningen of in grote getalen huisvesten in een pand zorgt voor een onveilig gevoel bij inwoners.

 Standpunten:

 • Meer blauw op straat. Het is de taak van de burgemeester dit te realiseren.

 • Partij 18PLUS gaat op zoek naar een burgemeester die daadkrachtiger optreedt voor een veilig Ridderkerk.

 • Actuele informatievoorziening over gevaren in de gemeente, zoals inbraken en kinderlokkers, via sociale media en andere kanalen.

 • Harder aanpakken van criminaliteit. Criminelen zullen wel tweemaal nadenken voordat ze Ridderkerk willen bezoeken.

 • Geen troep in ons drinkwater zoals GenX.

 • Openbare zwembad De Fakkel krijgt een pasjessysteem. Ongewenst (seksueel) gedrag wordt hiermee een halt toe geroepen. Ridderkerkers krijgen voorrang en gratis toegang tot het zwembad.

 • Maatregelen treffen tegen luchtvervuiling zoals het dichten van de gaten langs de snelwegen d.m.v. bomen en schermen.

 • Voorlichting voor inwoners en ondernemers over het beter beveiligen van hun eigendommen en over het schenden van de privacy.

 • Buurtpreventie heeft een belangrijke en gewaardeerde rol in het bijdragen aan de veiligheid van Ridderkerk. Partij 18PLUS wil buurtpreventie goed (financieel) ondersteunen.

 • Gevaarlijke verkeerssituaties oplossen voor voetgangers, fietser, ruiters, automobilisten en anderen.

 • BOA’s zullen zichtbaarder te zien zijn in de wijk en niet alleen bezig zijn met parkeerboetes uitschrijven. Hufterig gedrag wordt harder aangepakt.

 • De opvang van gemiddeld 100 asielzoekers per jaar in Ridderkerk moet terug  gebracht worden.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.