VEILIGHEID & Leefbaarheid

Standpunten

 • Behoud van politiebureau in Ridderkerk.

 • Meer blauw op straat. We zetten in op het aantal wijkagenten (9) waar we recht op hebben.

 • Een boa per wijk. De wijkagent en de boa zullen samen zichtbaarder zijn in de wijk.

 • Inwoners en ondernemers betrekken bij het bepalen van de jaarlijkse prioriteiten van de boa’s.

 • Het probleem van jongeren met wapens verder aanpakken.

 • Terugdringen van criminaliteit door onder andere meer patrouilles van politie, boa’s en buurtpreventie.

 • Ondersteunen van buurtpreventie met bijvoorbeeld uitrusting en huisvesting.

 • Aanwijzen van veiligheidsrisicogebieden met de mogelijkheid tot preventief fouilleren.

 • Veiligheid in het zwembad blijft een hoge prioriteit. Openbaar zwembad De Fakkel heeft inmiddels een pasjessysteem om problemen met raddraaiers te voorkomen en aan te pakken.

 • De opvang van asielzoekers in Ridderkerk minimaliseren. Daarnaast moet het integratieproces van de asielzoekers die wel in Ridderkerk komen wonen, verbeterd worden.
 • Colportage (ongewenste verkoper aan de deur) verbieden.

 • Stimuleren en verbeteren van actuele informatievoorziening over gevaren in de gemeente zoals inbraken en kinderlokkers, via sociale media en andere kanalen zoals Ridderkerk veilig en de nieuwe Gemeenteapp.

 • Voorlichting voor inwoners en ondernemers over het beter beveiligen van hun eigendommen en over het schenden van de privacy.

 • Geen troep in ons drinkwater zoals GenX. De verstrekte vergunning voor het lozen van chemisch afval op het oppervlaktewater wordt niet verlengd.

 • Fijnstof terugdringen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

 • Behoefte peilen waar de Mobiele Camera Units ingezet moeten worden.

 • De kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte moet van hoog niveau zijn. Meldingen over bijvoorbeeld loszittende stoeptegels dienen snel opgepakt en opgelost te worden.

 • Gevaarlijke verkeerssituaties terugdringen voor voetgangers, fietsers, ruiters, automobilisten en overige verkeersdeelnemers.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief