ruimtelijke ontwikkeling
en wonen

Ridderkerk hoeft geen 50.000+ aan inwoners te hebben.

Glasvezel infrastructuur beschikbaar maken voor alle gebouwen.

Met ruim 45.000 inwoners is Ridderkerk een middelgrote gemeente. Wat ooit een dorp was is nu een stad met een dorps karakter. Voor Partij 18PLUS hoeft het inwonersaantal niet verder op te lopen en blijft Ridderkerk onder de 50.000 inwonersgrens. Er hoeft wat Partij 18PLUS betreft geen groen meer te verdwijnen voor beton. Wel zijn er in de wijken nog bebouwingen welke aan vernieuwing of vervanging toe zijn. Daarnaast kunnen leegstaande bedrijfsgebouwen verbouwd worden tot (starters)woningen.

Voor starters en jonge gezinnen dienen er voldoende woningen beschikbaar te zijn, zodat Ridderkerk kan verjongen in plaats van vergrijzen. Een evenwichtige woningvoorraad voor een toekomstbestendig Ridderkerk zal de komende jaren uitgewerkt moeten worden.

De vele duizenden vierkante meters dakoppervlakten zouden geschikt gemaakt kunnen worden voor groene daken of zonnepanelen om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Ridderkerk dient een goede digitale infrastructuur te hebben om ook in de toekomst aantrekkelijk te zijn voor inwoners en ondernemers. Daarom wil Partij 18PLUS dat de gemeente een glasvezelnetwerk aan laat leggen.

In 2016 is er een integraal accommodatieplan (IAP) aangenomen door de raad waar velen tientallen miljoenen euro's mee gemoeid zijn. Dit plan voorziet in de sloop van een hoop nog bruikbare panden. Partij 18PLUS wil de uitvoering van het plan stoppen en opnieuw in gesprek gaan met de gebruikers van de gebouwen om tot een plan te komen wat breed gedragen wordt.

Standpunten:

  • Ridderkerk hoeft geen 50.000+ aan inwoners te hebben.

  • Behouden Beverbol en sporthal Drievliet. Stoppen IAP.

  • Meer inzetten op nieuwe ontwikkelingen zoals tiny houses en startwoningen.

  • Inwoners en ondernemers informeren over alternatieven manieren van verwarmen.

  • Glasvezel infrastructuur beschikbaar maken voor alle gebouwen.

  • Groen bij bebouwingen behouden en intensiveren.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.