Jeugdhulp, zorg en werk

Jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in de wijk.

Vereenzaming van ouderen terugdringen.

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugdhulp. Partij 18PLUS is van mening dat deze taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd dienen te worden en dat het geld van het rijk wat daarvoor bestemd is ook daadwerkelijk bij de hulpbehoevenden terecht komt.

Zorg dient bereikbaar te zijn voor alle inwoners die het nodig hebben. De gemeente dient alles in werking te zetten zodat kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien in Ridderkerk. Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat kinderen een toekomst zien als volwassene om in Ridderkerk te blijven wonen, een gezin te stichten en te werken.

Ridderkerk vergrijst harder dan andere gemeenten. Als gemeente dienen we hier ook rekening mee te houden en zorgen voor geschikte woningen waar ouderen naar door kunnen stromen. Onze ouderen welke hulpbehoevend zijn dienen op een laagdrempelige manier geholpen te worden.

Bijstandsgerechtigden zullen adequaat aan werk geholpen moeten worden. Degene die niet werken kunnen voor de gemeenschap taken uitvoeren als tegenprestatie voor de bijstandsgelden.

Helaas leven er nog veel Ridderkerkers in armoede. Partij 18PLUS wil armoede bestrijden. Ridderkerkers in armoede moeten zich niet bezwaard voelen om ondersteuning vanuit de gemeente en vanuit de gemeenschap te krijgen. Kinderen in armoede moeten gewoon mee kunnen doen met kinderen die niet in armoede opgroeien.

Standpunten:

 • Meer en veilige speelterreinen voor kinderen.

 • Jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in de wijk.

 • Faciliteiten voor jongeren in stand houden of verbeteren.

 • Sport- en vrijetijdsvoorzieningen moeten voor alle kinderen bereikbaar zijn.

 • Vereenzaming van ouderen terugdringen.

 • Zorg toegankelijk maken voor alle inwoners.

 • Minder asielzoekers vestigen in Ridderkerk. Geen grote groepen asielzoekers woonachtig laten zijn in één gebouw.

 • Zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan een baan helpen.

 • Bijstandsgerechtigden inzetten voor gemeentelijke taken.

 • Lokale ondernemers koppelen aan werkzoekenden.

 • Mensen in armoede (financieel) ondersteunen waardoor hun kinderen mee kunnen doen met kinderen die niet in armoede opgroeien.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.