Gezondheid en duurzaamheid

Fijnstof terugdringen en luchtkwaliteit verbeteren

Alternatieve woningen zoals tiny houses en recycled plastic houses toestaan.

Als mens hebben we maar één leven en daar moeten we zuinig op zijn. Gezond een jaar doorkomen is tegenwoordig al een hele prestatie. Ridderkerk kent een zeer slechte luchtkwaliteit. Er wordt te lang gesproken over maatregelen. Partij 18PLUS wil maatregelen nemen. De gaten langs de rijkswegen dienen gedicht te worden door schermen of vegetatie voor de opvang van fijnstof en geluid. Vervuilende dieselbussen dienen vervangen te worden door exemplaren op waterstof.

Inwoners dienen bewust gemaakt te worden van de keuzes voor ongezonde voeding en de voordelen van bewegen en sporten. Veel maatschappelijke partners bieden diensten of producten aan voor een gezondere levensstijl. De gemeente kan de inwoners hierover informeren of zelfs adviseren.

Net als dat we als mens maar één leven hebben kunnen we ook maar één aardbol doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Partij 18PLUS is misschien wel het meest vooruitstrevend als het om duurzaamheid en milieu gaat. Met de verkoop van de aandelen in Eneco willen we een zonneweide in Ridderkerk exploiteren en de opbrengsten daarvan terug laten vloeien in de portemonnee van onze inwoners en ondernemers. De in rap tempo beschikbare technologische ontwikkelingen bieden de gemeente voldoende kansen om binnen enkele jaren de CO2 uitstoot flink te reduceren.

Ook de infrastructuur voor bijvoorbeeld waterstofauto’s en elektrische auto’s zal de komende jaren noodzakelijk worden om aan te leggen, willen we als gemeente onze duurzaamheidsdoelstellingen behalen.

Inwoners op de hoogte stellen van duurzaam wonen en verbouwen. De gasaansluiting gaat de komende jaren verdwijnen. Dat betekent dat inwoners op alternatieve manieren het huis en het water moeten verwarmen. Ook de omvang van woningen gaat een nieuwe fase in met de komst van tiny houses. Uiteindelijk zullen onze woningen meer energie moeten opleveren dan dat ze verbruiken. Ontwikkelingen welke Partij 18PLUS toejuicht.

Ons afval is geld waard. Het is de taak van de gemeente om het afval zo goedkoop en efficiënt mogelijk op te halen met een zo laag mogelijke invloed op het milieu en de leefomgeving. Het recent aangenomen afvalplan lijkt duurzaam maar is dat allerminst. Uit onderzoek blijkt dat bij nascheiding meer bruikbare stoffen worden terug gewonnen dan bij vooraf scheiden van afval. Partij 18PLUS wil het nieuwe afvalplan terugdraaien op enkele punten en inzetten op nascheiding. Daarnaast is het voorkomen van afval natuurlijk de beste optie. Partij 18PLUS wil net als andere gemeenten de JA/JA sticker invoeren zodat alleen inwoners met zo een sticker reclame ontvangen in de brievenbus. Dat scheelt een huishouden ruim 40KG papier op jaarbasis wat niet opgehaald hoeft te worden.

Standpunten:

  • Fijnstof terugdringen en luchtkwaliteit verbeteren.

  • Zonneweide op Nieuw-Reijerwaard.

  • Investeren in nieuwe duurzame ontwikkelingen zoals waterstof, nokwindturbines en zelfrijdende auto’s.

  • Geen hoge windmolens binnen onze gemeentegrenzen.

  • Alternatieve woningen zoals tiny houses en recycled plastic houses toestaan.

  • Openbare verlichting bij vervanging zo duurzaam mogelijk vervangen.

  • Nieuwe afvalplan terugdraaien en inzetten op nieuwe nascheidingstechnieken die efficiënter blijken.

  • Invoering JA/JA sticker.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.