Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Jaarlijks € 100,- korting op de gemeentelijke aanslag.

Ambtelijk apparaat efficiënter inrichten om kosten te besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening.

Ridderkerk staat er financieel heel gezond voor. Daarnaast hebben we als gemeente nog aardig wat spaarpotjes in de vorm van reserves en aandelen met een totale waarde van ruim 60 miljoen euro.
Dit geld is gemeenschapsgeld afgedragen door onze inwoners en ondernemers. Partij 18PLUS wil een deel van de spaartegoeden terug geven aan de inwoners en ondernemers van Ridderkerk. Dit kan middels een korting van € 100,- per jaar op de aanslag gemeentebelastingen  voor de komende raadsperiode. De verwachting is dat de zorgkosten en de energierekening van huishoudens zullen stijgen. De korting op de aanslag gemeentebelastingen kan die stijging enigszins compenseren.

Per jaar gaat er ruim 25 miljoen euro naar het ambtelijk apparaat. Partij 18PLUS wil door processen efficiënter in te richten hier een fikse besparing op realiseren. Het streven is om niet meer uit te geven dan dat er binnen komt en de lasten van inwoners en ondernemers niet te verhogen.

Standpunten:

  • Verkoop aandelen Eneco, met een verwachte opbrengst van 30 miljoen euro, inzetten voor verduurzaming van Ridderkerk.

  • Jaarlijks € 100,- korting op de gemeentelijke aanslag.

  • Ambtelijk apparaat efficiënter inrichten om kosten te besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.