Financiën

Standpunten

  • Het percentage voor onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen wordt in de komende raadsperiode niet verhoogd.

  • Het huishoudboekje van de gemeente Ridderkerk blijft gezond.

  • Ridderkerk behoudt de laagste lasten in de regio voor inwoners.
  • Lager tarief voor één-, twee- en driepersoonshuishoudens.

  • Precariobelasting voor bijvoorbeeld het terras van horecaondernemers wordt niet opnieuw ingevoerd.

  • Ambtelijk apparaat efficiënter inrichten om kosten te besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief