Duurzaamheid, klimaat & groen

Standpunten

 • In plaats van betalen voor afval per lediging of klepbeweging gaan we naar betalen per één-, twee- of meerpersoonshuishouden.

 • Vuilniswagen haalt frequenter restafval op: bij laagbouw met een minicontainer van 1x per twee weken naar 1x per week en bij hoogbouw met een ondergrondse container wordt waar nodig sneller geleegd.

 • De (ondergrondse) papier- en gft-containers worden weer opengesteld voor alle Ridderkerkers.

 • Zwerfafval en bijplaatsingen bij ondergrondse containers bestrijden.

 • Plaatsing van QR-code op ondergrondse containers en openbare prullenbakken om bijvoorbeeld bijplaatsingen of misstanden te melden.

 • Openbare prullenbakken vaker legen.

 • Afvalpas digitaal beschikbaar maken voor mobiel.

 • Ondernemers met een bedrijf aan huis (ZZP’er) mogen gebruik maken van de milieustraat (vuilstort).

 • (Sport)verenigingen mogen gebruik maken van de afvalverwerker van de gemeente in plaats van de duurdere commerciële afvalverwerker.

 • Ruimere openingstijden afvalaanbiedstation en mogelijkheid tot tijdsloten verkennen.

 • Wijkploegen uitbreiden voor onderhoud openbaar groen in straten en parken.

 • Meer en gevarieerd groen in de groengebieden om de biodiversiteit te verbeteren.

 • Recreatie en sportmogelijkheden uitbreiden in groengebieden.

 • Omheind losloopgebied voor honden in iedere wijk.

 • Goede faciliteiten voor ruiters en beter onderhouden ruiterpaden.
 • Aanleg van een nieuw bos langs de A38.

 • Op braakliggende terreinen een Tiny Forest planten.

 • Verbeteren van de visstand in de Ridderkerkse wateren.

 • Natuurlijk begrazen van groengebieden op sommige locaties toepassen.

 • Inwoners en ondernemers goed informeren en begeleiden bij de energietransitie.

 • Lobbyen bij de Rijksoverheid voor de betaalbaarheid van de energietransitie.

 • Terugdringen fijnstof en verbeteren luchtkwaliteit.

 • Investeren in nieuwe duurzame ontwikkelingen zoals waterstof en zelfrijdende auto’s.

 • Faciliteiten uitbreiden voor elektrische, waterstof- en zelfrijdende auto’s.

 • Deelmobiliteit stimuleren met onder andere deelscooters, -fietsen, -steps en -auto’s.

 • Stimuleer het gebruik van fietsen door o.a. zorg dragen voor goede en veilige fietspaden. Bijvoorbeeld door het gebruik maken van slimme verkeerslichten.

 • Zonnepanelen op daken van bedrijfspanden stimuleren.

 • Geen hoge windmolens binnen onze gemeentegrenzen.

 • Alternatieve duurzame woningen zoals tiny houses toestaan.

 • Stimuleren van het verminderen, het hergebruiken en het recyclen van goederen.

 • Meer grondstoffen uit afval halen.

 • Openbare verlichting bij vervanging zo duurzaam mogelijk vernieuwen.
Terug naar het overzicht

Download verkiezingsprogramma

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief