Bestuur & participatie

Standpunten

 • Ridderkerk zal niet fuseren met andere gemeenten. Ridderkerk blijft zelfstandig.

 • Ridderkerk krijgt een nieuwe burgemeester, die daadkrachtig, betrokken en zichtbaar is.

 • Ridderkerk krijgt weer een eigen ambtelijke organisatie.

 • De algehele dienstverlening van de gemeente zal efficiënter, toegankelijker en sneller worden.

 • Inwoners en ondernemers moeten actiever geïnformeerd worden over de status van vragen, klachten en vergunningsaanvragen. Binnen 48 uur moet er een eerste reactie worden gegeven.

 • Niet alleen de mondige inwoner maar ook de inwoner op de achtergrond wordt gehoord.

 • Er zal actief ingezet worden op laagdrempelige manieren van participatie om meer inwoners en ondernemers te bereiken. Bijvoorbeeld door enquêtes en petities te gebruiken en onder de aandacht te brengen.

 • Jongeren krijgen een actievere rol bij het vormen van beleid.
 • Het bestuur zal zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn voor al uw vragen, opmerkingen en ideeën. Bijvoorbeeld door middel van een wijkspreekuur.

 • Meer data gedreven werken.

 • Ridderkerk zoekt naast de samenwerking met Rotterdam en Barendrecht ook de samenwerking met Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam en Dordrecht als het om gemeentegrens overstijgende vraagstukken gaat, zoals busverbindingen.

 • Digitaal aanvragen van producten wordt uitgebreid. Daarnaast blijft de balie gewoon open voor minder digitaal vaardige inwoners.

 • Het proces voor het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld evenementen of bouwwerkzaamheden moet simpeler.

 • Er komt een coördinator voor vergunning- en subsidieaanvragen die inwoners en ondernemers gaat helpen bij hun aanvraag. Bijvoorbeeld voor evenementen, verbouwingen, startersleningen en subsidies.

 • De nieuwe website van Ridderkerk wordt nog gebruiksvriendelijker.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief