Bestuur en participatie

Ridderkerk zal niet fuseren met andere gemeenten. 

Ridderkerk blijft zelfstandig.

Het gemeentebestuur bestaat uit vier lagen. Als hoogste orgaan de gemeenteraad welke door de kiezer wordt gekozen, gevolgd door het college van burgemeester en wethouders, het ambtelijke apparaat en de burgemeester als zelfstandig orgaan. Partij 18PLUS is er voorstander van dat naast de gemeenteraadsleden ook de burgemeester direct door de kiezer wordt gekozen. Nog vooruitlopend op deze mogelijke wetswijziging gaat Partij 18PLUS de komende periode op zoek naar geschikte kandidaten voor burgemeester van Ridderkerk en legt deze voor aan de inwoners van Ridderkerk.

Ridderkerk heeft sinds 2014 geen eigen ambtelijke organisatie meer maar maakt samen met Barendrecht en Albrandswaard gebruik van de BAR organisatie. Voorgaande gemeentebesturen dachten veel voordeel te behalen door de eigen ambtenaren samen te voegen met die van Barendrecht en Albrandswaard. Echter is het tegendeel juist waar. De BAR samenwerking blijkt juist nadelig te werken voor de dienstverlening van de Ridderkerkse inwoners en ondernemers. Partij 18PLUS is van mening dat een eigen Ridderkerkse organisatie efficiënter zal werken.

Inwoners en ondernemers worden niet goed betrokken bij besluiten van het gemeentebestuur. Bij het wijzigen van plannen klagen inwoners en ondernemers terecht dat zij niet gehoord zijn. Dit moet veranderen. Partij 18PLUS wil de kloof tussen de politiek en de inwoners en ondernemers dichten. Het gemeentebestuur moet naar de mensen toe.

Partij 18PLUS wil niet dat Ridderkerk een deelgemeente wordt van Barendrecht of Rotterdam. Ridderkerk blijft Ridderkerk. Ridderkerkers moeten zelf kunnen bepalen wat er in Ridderkerk moet gebeuren. Daar hebben we geen BAR of Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor nodig.

Standpunten:

  • Ridderkerk zal niet fuseren met andere gemeenten.
    Ridderkerk blijft zelfstandig.

  • Ridderkerk krijgt weer een eigen ambtelijke organisaties met zoveel  mogelijk Ridderkerkers die daar werkzaam zullen zijn. De BAR organisatie zal opgeheven worden.

  • Ridderkerk dient uit bestuurslagen te stappen welke niet democratisch verkozen zijn zoals de MRDH. Ridderkerk dient juist meer samen te werken met aangrenzende gemeenten zoals Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht i.p.v. Wassenaar en Zoetermeer.

  • Inwoners en ondernemers worden actiever betrokken bij besluitvorming middels petities, referenda, sociale en traditionele media. De kloof tussen de politiek en inwoners/ondernemers zal kleiner worden.

  • Jongerenraad Ridderkerk krijgt een actievere rol bij het vormen van beleid.

  • De website van Ridderkerk gaat op de schop. Er komt een gebruiksvriendelijke website waar iedereen makkelijk producten en diensten kan aanvragen of zeer snel informatie kan opvragen. De algehele dienstverlening van de gemeente zal efficiënter, toegankelijker en sneller worden.

  • Niet alleen de mondige inwoners maar ook de inwoner op de achtergrond wordt gehoord. Het bestuur zal zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn voor al uw vragen, opmerkingen of ideeën.

  • Deze raadsperiode gaan wij op zoek naar een nieuwe burgemeester. Kandidaten zullen wij voorleggen aan de inwoners van Ridderkerk middels een volksraadpleging.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief.