VEILIGHEID

Volledig behaald

3%

Deels behaald

8%

Niet behaald

9%

Geen troep in ons drinkwater zoals GenX.

Helaas mag het bedrijf nog steeds deze troep lozen in het oppervlaktewater. Ook al zijn de kilo’s op de vergunning flink vermindert sinds deze raadsperiode blijft Partij 18PLUS strijden tegen het lozen van troep in het oppervlaktewater. 0%

Openbare zwembad De Fakkel krijgt een pasjessysteem. Ongewenst (seksueel) gedrag wordt hiermee een halt toe geroepen. Ridderkerkers krijgen voorrang en gratis toegang tot het zwembad.

In het begin van deze raadsperiode heeft het zwembad negatief in het landelijke nieuws gestaan vanwege massale vechtpartijen. Dat was voor Partij 18PLUS de druppel en is er mede door een motie van Partij 18PLUS haast gemaakt met de invoering van een toegangscontrolesysteem. Daarnaast is de gemeente Ridderkerk in 2020 weer zelf het beheer en de exploitatie van het zwembad en de sportaccommodaties gaan doen. Sinds 2020 zijn er geen grote incidenten meer geweest in het zwembad, is het toegangscontrolesysteem middels pasjes in werking en heeft het zwembad een metamorfose ondergaan. Vanaf 2021 kunnen kinderen die nog geen zwemdiploma hebben gebruik maken van financiële middelen van de gemeente om dit alsnog te behalen. Scholen informeren ouders hier actief over. Op deze manier is geborgd dat ieder kind in Ridderkerk een zwemdiploma kan halen. In Ridderkerk hebben we de Ridderkerkpas voor minima, mantelzorgers en Ridderhelden. Zij kunnen het tegoed op de pas gebruiken voor toegang tot het zwembad. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief