ruimtelijke ontwikkeling
en wonen

Volledig behaald

83%

Deels behaald

0%

Niet behaald

17%

Behouden Beverbol en sporthal Drievliet. Stoppen IAP

In de vorige raadsperiode is het Integraal Accommodatieplan (IAP) aangenomen waarin de sloop van zowel Sporthal De Beverbol als Sporthal Drievliet was opgenomen. Deze raadsperiode is het IAP geactualiseerd waarbij Sporthal Drievliet behouden blijft en vernieuwd wordt. Sporthal De Beverbol is wel gesloopt. 0%

Inwoners en ondernemers informeren over alternatieven manieren van verwarmen.

Er zijn deze raadsperiode vele informatiebijeenkomsten geweest voor inwoners en ondernemers over de alternatieve manieren van verwarmen. Zo is er de WoonWijzerWinkel en de Duurzaamheidsalliantie op Donkersloot. Daarnaast is de website hartvoorklimaatzaken.nl is speciaal in het leven geroepen voor ondernemers. Ook worden inwoners via lokale en sociale media geïnformeerd over verduurzaming van huis of bedrijf. 100%

Glasvezel infrastructuur beschikbaar maken voor alle gebouwen.

Deze raadsperiode zijn er twee marktpartijen (E-fiber en L2Fiber) aan de slag gegaan met glasvezel in Ridderkerk. Beide marktpartijen is het niet gelukt. Er zijn eind 2021 contracten getekend met KPN en T-Mobile om glasvezel in Ridderkerk aan te leggen. 100%

Groen bij bebouwingen behouden en intensiveren. 

In de nieuwe Groenvisie is onder andere subsidie beschikbaar gesteld voor bedrijven om groen aan te planten bij de gebouwen. Ook is het voorstel natuur inclusief bouwen aangenomen waardoor projectontwikkelaars verplicht zijn om groen mee te nemen in hun bouwplannen. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief