Onderwijs

Volledig behaald

86%

Deels behaald

0%

Niet behaald

14%

Gemini College krijgt nieuwbouw maar op een grotere afstand van het Farel College.

In de vorige raadsperiode was het de bedoeling dat het Gemini College pal naast de Rotterdamseweg nieuwbouw zou krijgen. Dit zou een onveilige situatie kunnen opleveren voor schoolgaande jongeren. In deze raadsperiode is er een betere plek voor het Gemini College gekozen, namelijk op het voormalige hoofdveld van RVVH langs de Sportlaan. Dit brengt het Gemini College wel op kortere afstand van het Farel College. Op de oude locatie van het Gemini College kan straks woningbouw gerealiseerd worden. 0%

Leerachterstand voorkomen en eenmaal opgelopen achterstand verminderen. 

Deze raadsperiode zijn er op het gebied van onderwijs veel stappen gezet zoals het nieuwe beleid integraal kindcentra wat de algehele leerlijn bevorderd. Leerachterstanden worden hierdoor vroegtijdig gesignaleerd en verholpen door integraal te werken. Ook zijn de uren voor de voorschoolse opvang deze raadsperiode opgeplust. Voor de (oudere) inwoners met leerachterstanden bieden onder andere Facet en de Bibliotheek cursussen. 100%

Meer aandacht voor pesten op school. 

Het aantal scholen wat gebruikt maakt van de diensten van Stichting Chris en Voorkom is toegenomen. Stichting Chris en Voorkom geeft lessen 'weerbaar en gezond' op de basisschool. Onderwerpen zoals pesten, roken, blowen, alcohol en internet komen hier aan bod. Ook vanuit Facet wordt er op basisscholen voorlichting gegeven aan groepen 8 over alcohol en drugs. Op basisscholen wordt er vooral ingezet op de weerbaarheid van jongeren. Stichting Chris en Voorkom verzorgt tevens gastlessen over alcohol- en drugspreventie op alle middelbare scholen in Ridderkerk. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief