Gezondheid en duurzaamheid

Volledig behaald

88%

Deels behaald

0%

Niet behaald

12%

Fijnstof terugdringen en luchtkwaliteit verbeteren.

In deze raadsperiode is de Groenvisie in werking getreden waardoor er in heel Ridderkerk extra bomen gepland gaan worden om fijnstof terug te dringen en de luchtkwaliteit te verbeteren. Ook worden de gaten langs de snelwegen gedicht met geluidsschermen. In eerste instantie doen deze geluidsschermen niets tegen fijnstof echter worden de geluidsschermen in Ridderkerk voorzien van een groene aanplant. Hierdoor wordt fijnstof toch opgenomen en afgevangen. 100%

Zonneweide op Nieuw-Reijerwaard. 

Alle bedrijven die zich vestigen op Nieuw-Reiejrwaard zijn verplicht om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. Zo wordt Nieuw-Reijerwaard één grote zonneweide. Een losse zonneweide op Nieuw-Reijerwaard is niet gerealiseerd. 0%

Geen hoge windmolens binnen onze gemeentegrenzen.

Er zijn vergunningen afgegeven voor de plaatsing van drie windmolens op Nieuw-Reijerwaard. Dit is afgesproken binnen de Provincie Zuid-Holland. Eind 2021 is gebleken dat windmolenbouwers het project financieel niet haalbaar achtten en hebben daarom de stekker eruit getrokken. 100%

Invoering JA/JA sticker. 

Per oktober 2021 is de JA/JA sticker ingevoerd. Hierdoor wordt circa 40 KG papier per huishouden per jaar bespaard. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief