Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Volledig behaald

67%

Deels behaald

0%

Niet behaald

33%

Jaarlijks € 100,- korting op de gemeentelijke aanslag. 

De gemeentelijke belasting in Ridderkerk is veel lager dan bij aangrenzende gemeenten en bij gemeenten in de regio. Het verschil kan soms oplopen tot ruim € 200,- per huishouden per jaar. Ondanks dat de lasten tot de laagste in de regio behoren is een korting van € 100,- per jaar niet gerealiseerd. 0%

Ambtelijk apparaat efficiënter inrichten om kosten te besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. 

De organisatiestructuur is in 2020 aangepast waardoor de ambtelijke organisatie beter in staat is om Ridderkerkse inwoners en ondernemers te bedienen. Daarnaast is de bestuurlijke schil rondom het Ridderkerkse gemeentebestuur uitgebreid zodat het gemeentebestuur nog beter in staat is om Ridderkerks beleid vanuit de BAR organisatie geleverd te krijgen. Deze raadsperiode wordt er bezien of de BAR organisatie in de huidige vorm opgeheven kan worden en er een bedrijfsvoeringsorganisatie van gemaakt kan worden waardoor verzekerd wordt dat alleen de gemeente Ridderkerk over Ridderkerks beleid gaat. In de volgende raadsperiode wordt hierover een besluit genomen. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief