Economische zaken

Volledig behaald

90%

Deels behaald

0%

Niet behaald

10%

Terugdringen leegstand winkelcentra.

In deze raadsperiode is het Ontwikkelperspectief Centrum vastgesteld. Dankzij dit beleidsstuk hebben de vastgoedeigenaren, de winkeliers en de gemeente beeld bij de mogelijkheden in ons winkelcentrum. Dit heeft ertoe geleidt dat Ridderhof I en Ridderhof II verkocht zijn aan een nieuwe vastgoedeigenaar. Beide overdekte winkelcentra hebben een metamorfose ondergaan en de leegstand wordt door de komst van nieuwe winkels in deze raadsperiode zo goed als opgelost. In het centrum wordt ook de openbare ruimte door de gemeente opgeknapt. De openbare parkeerplaats wordt veiliger, de weekmarkt komt dichter bij het centrum en er komen meer gratis parkeerplaatsen beschikbaar. 100%

Horecabeleid op de schop voor een levendiger Ridderkerk. 

Sinds deze raadsperiode mogen horecaondernemers meer. Terrassen mogen ruimer opgezet worden en de sluitingstijden van terrassen zijn gelijkgetrokken aan de sluitingstijden van de horeca. Daarnaast hoeven horecaondernemers niet meer te betalen voor het plaatsen van een terras. 100%

Minder regeldruk voor ondernemers.

Lokale regelgeving is vereenvoudigd zoals de algemene plaatselijke verordening. Daarnaast wordt er geen precariobelasting meer geheven en er is een evenementenbeleid in de maak. 100%

Ridderkerk aantrekkelijk maken voor bedrijven om zich in te vestigen.

Veel bedrijven uit Ridderkerk willen hier blijven en groeien waar mogelijk. Daarnaast is het nieuwe bedrijventerrein Cornelisland uitverkocht en is er veel interesse van bedrijven om te vestigen Nieuw-Reijerwaard. Verder is er voor de wijkwinkelcentra veel belangstelling. Het is weer aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen in het centrum. 100%

Stoppen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard maar geschikt maken voor een zonneweide. Middels de verkoop van de aandelen Eneco kan de aanleg gefinancierd worden. Duurzame opwekking van stroom wat terugkomt naar de portemonnee van de inwoners en ondernemers van Ridderkerk.

Tijdens de coalitieonderhandelingen kregen we de beschikking over niet-openbare informatie dat ook aan de zuid kant van Nieuw-Reijerwaard reserveringen waren gemaakt door bedrijven. De ontwikkeling van Nieuw-Reijerwaard ging hierna in een stroomversnelling en was niet meer terug te draaien. In plaats van tegen Nieuw-Reijerwaard te blijven zijn we ervoor gegaan om het bedrijventerrein zo goed mogelijk en duurzaam in te vullen. Ondanks dat we liever hadden gezien dat dit gedeelte van Ridderkerk tuinbouw was gebleven brengt de ontwikkeling nu veel werkgelegenheid met zich mee en vestigen er toonaangevende bedrijven in Ridderkerk. Het bedrijventerrein is het meest duurzame bedrijventerrein van West-Europa. 0%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief