Cultuur, sport en groen

Volledig behaald

100%

Deels behaald

0%

Niet behaald

0%

Behouden van karakteristieke en monumentale panden in Ridderkerk. 

Deze periode is de reservering voor de TramPlus van de baan. Hierdoor kunnen karakteristieke panden zoals de Huishoudschool behouden blijven. Deze en vele andere panden hebben deze raadsperiode een monumentale status gekregen. Bij Huys Ten Donck is de oude getijdenhaven weer in ere hersteld en zijn er plannen om rondom het landgoed nog meer verbeteringen door te voeren. Om dit te financieren wordt er gebruik gemaakt van onder andere landelijke subsidieregelingen. 100%

Lokale publieke omroep beter faciliteren.

Er wordt deze raadsperiode gewerkt aan nieuwbouw voor De Loods en De Gooth waar ook RTV Ridderkerk een nieuw onderkomen krijgt. Ook is RidderkerkFM deze raadsperiode weer begonnen met uitzenden van lokale radio. 100%

Bibliotheek en zwembad bereikbaar maken voor iedere Ridderkerker.

De Bibliotheek is in 2020 verhuisd naar het Gemeentehuis. Hierdoor is de Bibliotheek beter bereikbaar en zichtbaarder geworden. Er is een gratis lidmaatschap voor jong en oud. Het zwembad is sinds 2020 weer in beheer van de gemeente. Met de invoering van een toegangscontrolesysteem om raddraaiers te weren vinden veel Ridderkerkers hun weg weer terug naar het zwembad. 100%

(Sport)verenigingen en vrijwilligers beter ondersteunen.

Deze raadsperiode krijgen zowel RVVH als de Ridderkerk Rowdies nieuwe sportvelden. Tijdens de Coronacrisis hebben veel (sport)verenigingen het zwaar gehad. Op initiatief van Partij 18PLUS is een groot gedeelte van de huur kwijtgescholden in 2020. Met de Ridderkerkpas kunnen minima, mantelzorgers en Ridderhelden hun tegoed bij (sport)verenigingen en lokale winkels gebruiken. In het Integraal Beleid Sociaal Domein is er extra aandacht van vrijwilligers en mantelzorgers. 100%

Ieder kind moet kunnen sporten

In deze raadsperiode zijn meer sportverenigingen aangesloten op de Ridderkerkpas. Zo kunnen ouders hun kind op kosten van de gemeente laten sporten als zij het zelf niet kunnen betalen. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief