Bestuur en participatie

Volledig behaald

63%

Deels behaald

25%

Niet behaald

12%

Ridderkerk krijgt weer een eigen ambtelijke organisaties met zoveel  mogelijk Ridderkerkers die daar werkzaam zullen zijn. De BAR organisatie zal opgeheven worden.

De organisatiestructuur is in 2020 aangepast waardoor de ambtelijke organisatie beter in staat is om Ridderkerkse inwoners en ondernemers te bedienen. Daarnaast is de bestuurlijke schil rondom het Ridderkerkse gemeentebestuur uitgebreid zodat het gemeentebestuur nog beter in staat is om Ridderkerks beleid vanuit de BAR organisatie geleverd te krijgen. Deze raadsperiode wordt er bezien of de BAR organisatie in de huidige vorm opgeheven kan worden en er een bedrijfsvoeringsorganisatie van gemaakt kan worden waardoor verzekerd wordt dat alleen de gemeente Ridderkerk over Ridderkerks beleid gaat. In de volgende raadsperiode wordt hierover een besluit genomen. 0%

Ridderkerk dient uit bestuurslagen te stappen welke niet democratisch verkozen zijn zoals de MRDH. Ridderkerk dient juist meer samen te werken met aangrenzende gemeenten zoals Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht i.p.v. Wassenaar en Zoetermeer.

Van de 11 gemeenschappelijke regelingen zijn er nog 8 over. Binnen de bestuurslagen waar Ridderkerk nog aan deelneemt zoals de MRDH heeft Ridderkerk zich beter weten te positioneren waardoor er bijvoorbeeld meer geld naar Ridderkerk komt. Daarnaast wordt er intensiever samengewerkt met andere aangrenzende gemeenten zoals Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam. 50%

Inwoners en ondernemers worden actiever betrokken bij besluitvorming middels petities, referenda, sociale en traditionele media. De kloof tussen de politiek en inwoners/ondernemers zal kleiner worden.

Naast dat de gemeente deze raadsperiode onze inwoners en ondernemers veel meer betrokken heeft bij te maken beleid, zoals het Ontwikkelperspectief Centrum en de GroenVisie doormiddel van bijvoorbeeld enquêtes, heeft Partij 18PLUS ook zelf deze raadsperiode actief onze inwoners en ondernemers benadert en betrokken. Het mooiste voorbeeld is onze petitie tegen de komst van een oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel. Deze petitie is door de Tweede Kamer in ontvangst genomen met als resultaat dat de oeververbinding tussen Ridderkerk en Krimpen aan den IJssel van de baan is. Daarnaast is de gemeente Ridderkerk actiever op sociale mediakanalen zoals Facebook en Instagram. Ook is de Blauwkai sinds deze raadsperiode weer beschikbaar in De Combinatie en wordt daardoor veel beter gelezen. 100%

De website van Ridderkerk gaat op de schop. Er komt een gebruiksvriendelijke website waar iedereen makkelijk producten en diensten kan aanvragen of zeer snel informatie kan opvragen. De algehele dienstverlening van de gemeente zal efficiënter, toegankelijker en sneller worden. 

Sinds deze raadsperiode heeft de gemeente Ridderkerk een nieuwe website die dagelijks wordt bijgewerkt en waar inmiddels vele producten en diensten digitaal worden aangeboden, zoals het doorgeven van een verhuizing of de geboorte van een kind. Naast de website is de algehele dienstverlening van de gemeente verbeterd blijkt uit cijfers uit het klanttevredenheidsonderzoek van 2021. 100%

Niet alleen de mondige inwoners maar ook de inwoner op de achtergrond wordt gehoord. Het bestuur zal zichtbaarder in de wijk aanwezig zijn voor al uw vragen, opmerkingen of ideeën.

Doordat de gemeente Ridderkerk onder andere instrumenten zoals enquêtes heeft ingezet konden er meer inwoners gehoord worden dan voorheen. Het gemeentebestuur is actiever in de wijk, denk bijvoorbeeld aan de straatbarbecue rondom het mobiliteitsplan en sportevenementen rondom VET Gezond. Wethouders waren rondom hun dossiers veel buiten het gemeentehuis actief in gesprek met inwoners en ondernemers. 100%

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief