Wonen & (Maatschappelijk) Vastgoed

Inleiding

Met ruim 46.000 inwoners is Ridderkerk een middelgrote gemeente. Met minder dan 50.000 inwoners kunnen we nog steeds spreken van een dorp. Ridderkerk is een mooie plaats om in te wonen. Net als in heel Nederland, is er in Ridderkerk een grote behoefte aan (betaalbare) woningen. Voor starters en jonge gezinnen dienen er voldoende woningen beschikbaar te zijn zodat Ridderkerk kan verjongen in plaats van vergrijzen.

Partij 18PLUS is van mening dat (sociale) huur- en koopwoningen zo veel als mogelijk aangeboden moeten worden aan onze eigen inwoners en mensen die binding hebben met Ridderkerk, zoals voormalige inwoners en mensen die in Ridderkerk werken. De komende jaren worden er een groot aantal woningen in Ridderkerk gebouwd. Door voornamelijk voor eigen inwoners te bouwen, kan de inwonersgrens onder de 50.000 blijven.

Er hoeft wat Partij 18PLUS betreft geen grote groengebieden te verdwijnen voor beton. Wel zijn er in de wijken nog bebouwingen die aan vernieuwing of vervanging toe zijn. Ook kunnen we op sommige plaatsen wat meer de hoogte in door bijvoorbeeld twee verdiepingen hoger te bouwen. Daarnaast kunnen leegstaande bedrijfsgebouwen verbouwd worden tot woningen.

We gaan maatschappelijk vastgoed nog meer inzetten voor ontmoeting, onderwijs, sport en spel. Jongerencentrum De Loods en poppodium De Gooth krijgen een nieuw gebouw waar de jongeren van Ridderkerk uit kunnen gaan. De jongerensozen en de wijkverenigingsgebouwen worden nog aantrekkelijker gemaakt. We willen werken aan een bruisender Ridderkerk voor jong en oud.