Verkeer, Vervoer & Wegen

Inleiding

Het is deze raadsperiode gelukt om de ruimtelijke reservering voor een Tram te schrappen uit de plannen van de Provincie. Partij 18PLUS heeft altijd tegen de komst van een TramPlus verbinding gestreden. Partij 18PLUS wil inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer per (water)bus. De plannen voor twee R-net lijnen zijn in 2021 door de gemeenteraad goedgekeurd. De plannen omvatten naast veel goede voorzieningen ook een minder goede voorziening. Namelijk, de zogenoemde bus passeerstroken bij enkele rotondes. Dit is extra asfalt waar veel groen voor moet wijken. Partij 18PLUS heeft een alternatief in de vorm van een Rotonde Doseer Installatie naar voren gebracht die minder ingrijpend is maar net zo effectief.

Ridderkerk is dagelijks op het landelijke nieuws te horen over de files rondom onze gemeente. Die vele miljoenen verkeersbewegingen zorgen ervoor dat Ridderkerk tot de gemeenten met de ongezondste luchtkwaliteit van ons land behoort. Partij 18PLUS wil bij de landelijke overheid meer aandacht vragen voor dit probleem zodat er maatregelen getroffen kunnen worden.

Om de klimaatdoelstellingen te halen dienen we anders met onze mobiliteit om te gaan. Gebruik van deelmobiliteit en hoogwaardig openbaar vervoer moet gestimuleerd worden. Zo is het sinds deze raadsperiode mogelijk om gebruik te maken van deelscooters. Een mooie voorziening die uitgebreid kan worden naar meer locaties met eigen parkeervakken zodat ze niet in de weg staan. De komst van deelmobiliteit zal zich ook uitbreiden tot deelfietsen, -steps en -auto’s. Daarnaast kunnen Ridderkerkers vanaf de AOW-leeftijd gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.

Binnen onze gemeentegrenzen hebben we te maken met allerlei deelnemers aan het verkeer. Onveilige verkeerssituaties, zoals de rotonde Vlietlaan/Vondellaan/Donkerslootweg, dienen snel veilig gemaakt te worden voordat er straks fietsende kinderen aangereden worden. De afgelopen raadsperiode hebben inwoners een top 20 van onveilige verkeerssituaties gemaakt. Deze onveilige verkeerssituaties dienen snel aangepakt te worden.