Veiligheid & Leefbaarheid

Inleiding

Het aantal geregistreerde misdrijven was in 2018 op het laagste niveau sinds lange tijd. Helaas zien we dat het aantal geregistreerde misdrijven weer toeneemt. Veiligheid is niet alleen te baseren op cijfers, maar ook op gevoel. Een gevoel dat in Ridderkerk de afgelopen tijd is verslechterd, niet alleen onder inwoners maar ook onder ondernemers. De zorgen lopen uiteen van het wapenbezit onder jongeren tot veel asielzoekers in sociale huurwoningen. Zichtbaarheid van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en wijkagenten worden als matig ervaren. Daarnaast is veiligheid mede door de ontwikkelingen in de afgelopen tijd niet alleen een kwestie van opsporen van criminelen, maar ook een bescherming van de volksgezondheid. Denk hierbij aan de chemische stof GenX die door een bedrijf geloosd wordt in ons drinkwater of de slechte luchtkwaliteit.

Partij 18PLUS wil meer prioriteit geven aan veiligheid. Er moet meer blauw op straat komen. In de nieuwe Politiewet is vastgelegd dat er ten minste één wijkagent moet zijn per 5.000 inwoners. Zo staat er in de nieuwe Politiewet dat op basis van het aantal inwoners Ridderkerk recht heeft op 9 in plaats van 7 wijkagenten. Daarnaast zijn er vanaf 2022 nieuwe opleidingen tot politievrijwilliger te volgen, zodat ook Ridderkerkers zelf een steentje kunnen bijdragen. Verder zouden we graag een boa per wijk aanstellen, die in overleg met de buurt bepaalt welke problemen er in de wijk aangepakt moeten worden.

Politie Basisteam Oude Maas, waar Ridderkerk onder valt, zoekt naar een nieuw onderkomen binnen het district. Nu zijn ze nog gevestigd aan de Kievitsweg in Ridderkerk. Partij 18PLUS wil het politiebureau in Ridderkerk behouden.

Ons voorstel voor een lokaal messenverbod, welke resulteerde in een landelijk messenverbod, was een goed begin, maar een verbod is helaas nog niet genoeg. Preventief fouilleren, waar nodig, dient vaker ingezet te worden. Politie, boa’s en buurtpreventie werken gezamenlijk aan het verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in Ridderkerk. Zichtbaarheid en communicatie zijn daarin van groot belang.