Onderwijs

Inleiding

Het basis- en voortgezet onderwijs zijn goed vertegenwoordigd in Ridderkerk. Onderwijs dient goed, bereikbaar en veilig te zijn voor onze kinderen. Zeker als het om bereikbaarheid en veiligheid gaat kan de gemeente een grote rol spelen. Partij 18PLUS wil zorgen voor veilige fietsroutes en goede busverbindingen als het om bereikbaarheid gaat.

De gezondheid van een kind is bepalend voor de gezondheid wanneer die volwassen is. Meer dan de helft van de kinderen heeft momenteel last van overgewicht. Naast fysieke gezondheid is mentale gezondheid van even groot belang. Partij 18PLUS wil op scholen extra inzetten op voorlichting over het omgaan met geld, digitaal welzijn en aandacht voor mentale gezondheid en gezonde voeding.

Pesten onder kinderen, direct of via sociale media, blijft een groot probleem waar veel aandacht voor moet zijn. Partij 18PLUS wil dat de gemeente samen met de schoolbesturen en maatschappelijke partners extra in gaat zetten op voorlichting over de gevolgen van pesten, drugs- en alcoholgebruik.

Het nieuwe schoolgebouw voor het Gemini College is in aanbouw. Veel Ridderkerkse kinderen zullen straks op deze nieuwe locatie onderwijs krijgen. Ook vele basisscholen krijgen de komende jaren nieuwbouw. Mooie en veilige voorzieningen voor onze kinderen zijn van grote waarde.