Lokale zorg

Inleiding

Zorg dient bereikbaar, tijdig en op maat te zijn voor alle inwoners die het nodig hebben. Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van onder andere zorg en jeugdhulp. Inmiddels zijn we 5 jaar verder en gaat er veel goed, maar kan er ook nog genoeg beter. Daarnaast blijven de structurele financiële tekorten van het sociaal domein een zorg, waar we de lobby richting het Rijk voor in moeten zetten. Partij 18PLUS is van mening dat deze taken zo efficiënt mogelijk uitgevoerd dienen te worden en dat het geld van het Rijk wat daarvoor bestemd is ook daadwerkelijk bij de hulpbehoevenden terecht komt.

Ridderkerk vergrijst harder dan andere gemeenten. Als gemeente dienen we hier ook rekening mee te houden en te zorgen voor geschikte woningen of extra tehuizen waar ouderen naar door kunnen stromen. Onze ouderen welke hulpbehoevend zijn, dienen op een laagdrempelige manier geholpen te worden.

Er zijn veel jongeren die jeugdzorg krijgen. Vaak wordt ook zwaardere zorg toegepast omdat de zorg problemen te laat signaleren of oppakken. Partij 18PLUS wil inzetten op het voorkomen van (zware) jeugdzorg door problemen snel en bij de bron aan te pakken.

Helaas leven er nog veel Ridderkerkers in armoede. Partij 18PLUS wil armoede bestrijden. Ridderkerkers in armoede moeten zich niet bezwaard voelen om ondersteuning vanuit de gemeente en de gemeenschap te krijgen. Kinderen in armoede moeten mee kunnen doen met kinderen die niet in armoede opgroeien. Naast armoede hebben te veel Ridderkerkers schuldproblemen. De gemeente kan deze inwoners adviseren en helpen.