Financiën

Inleiding

Ridderkerk staat er financieel heel gezond voor. We hebben als gemeente nog aardig wat spaarpotjes in de vorm van reserves met een totale waarde van ruim 80 miljoen euro. Partij 18PLUS vindt dat de gemeentelijke belastingen tot de laagste in de regio moet blijven behoren.

Nu wordt er voor de gemeentelijke belastingen alleen gebruik gemaakt van een tarief voor een éénpersoonshuishouden en van een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Een huishouden met 2 personen betaalt dus net zoveel als een huishouden met 6 personen. Partij 18PLUS wil een eerlijkere verdeling van de gemeentelijke belastingen voor inwoners en ondernemers.

In de afgelopen raadsperiode is de precariobelasting afgeschaft. Dit is de belasting voor bijvoorbeeld het plaatsen van producten van een winkel op straat en het gebruik van een terras. Hier zijn winkel- en horecaondernemers flink mee geholpen. Deze belasting wordt niet opnieuw ingevoerd.

De gemeente Ridderkerk geeft jaarlijks ruim 134 miljoen euro uit aan alle taken, waarvan ruim 16 miljoen euro aan bijstandsuitkeringen. Door meer inwoners aan een baan te helpen, kan hierop een besparing worden gerealiseerd. Door het ambtelijk apparaat efficiënter in te richten zullen de ambtelijke kosten van ruim 30 miljoen euro kunnen dalen.