Duurzaamheid, Klimaat & Groen

Inleiding

Naast dat we als mens maar één leven hebben kunnen we ook maar één aardbol doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Partij 18PLUS is misschien wel de meest vooruitstrevende partij van Ridderkerk als het gaat om duurzaamheid, klimaat en groen.

Ridderkerk wordt omgeven door parken en bossen. Echter laat het onderhoud daarvan soms te wensen over. Parken als het Oosterpark en de Gorzen dienen vol met vegetatie te staan zodat vele diersoorten er kunnen leven. De waterkwaliteit en het waterleven is daarbij van even groot belang. De visstand dient zo snel mogelijk vergroot te worden door het uitzetten van verschillende vissoorten en het verbeteren van de kwaliteit van onze sloten, grachten en oevers. De parken en bossen dienen tevens als buffer voor de opvang van fijnstof en geluid. Volle parken en bossen werken bevorderend voor de gezondheid van onze inwoners. Partij 18PLUS zou de agrarische velden tussen het Reijerpark en de A38 in willen richten als bos. Binnen onze recreatiegebieden dient er ruimte te zijn voor onder andere wandelaars, sporters, fietsers, hondenbezitters en ruiters.

Met de landelijke energietransitie staan we voor één van de grootste uitdagingen van de afgelopen generaties. De energietransitie is de overgang van een energiesysteem gebaseerd op fossiele energiebronnen naar een energiesysteem gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen. Ofwel de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar het gebruik van zon, wind en water als bron van energie. In het nationale Klimaatakkoord is een CO2 vrije gebouwde omgeving in 2050 opgenomen. Ruim zeven miljoen huizen en één miljoen gebouwen moeten met duurzame warmte worden verwarmd en gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit. In Ridderkerk zijn dat ruim 21.000 woningen en ruim 4.000 gebouwen. Partij 18PLUS wil dat de energietransitie betaalbaar en soepel verloopt.

Ons afval is geld waard. In plaats van afval te verbranden dienen we afval zo veel als mogelijk te voorkomen, te hergebruiken of te recyclen. Het is de taak van de gemeente om het afval zo efficiënt mogelijk op te halen met een zo laag mogelijke invloed op het milieu en de leefomgeving tegen zo laag mogelijke kosten. Sinds afgelopen raadsperiode is de gemeente overgestapt van het vooraf scheiden van restafval door inwoners, naar het achteraf scheiden van restafval door machines. Dit heeft voor een veel beter scheidingsresultaat gezorgd: van 53% in 2019 naar 68% in 2020. Mooie resultaten van het nieuwe afvalplan. Toch zijn er nog verbeteringen door te voeren om bijvoorbeeld bijplaatsingen van afval tegen te gaan. Partij 18PLUS wil de frequentie van het inzamelen van restafval verhogen: bij laagbouw met een minicontainer van 1x per twee weken naar 1x per week en bij hoogbouw met een ondergrondse container wordt waar nodig sneller geleegd. Daarnaast blijkt er weinig draagvlak te zijn voor de nieuw ingevoerde manier om afvalstoffenbelasting in rekening te brengen. Daarom willen we in plaats van betalen voor afval per lediging of klepbeweging naar het betalen per één-, twee- of meerpersoonshuishouden gaan.