Bestuur & Participatie

Inleiding

Ridderkerk blijft een zelfstandige gemeente. Ridderkerkers moeten zelf kunnen bepalen wat er in Ridderkerk moet gebeuren. Daarom dienen we een eigen gemeentebestuur te behouden. Partij 18PLUS wil niet dat Ridderkerk een deelgemeente wordt van bijvoorbeeld Barendrecht of Rotterdam.

Ridderkerk heeft sinds 2014 geen eigen ambtelijke organisatie meer maar is onderdeel, samen met Barendrecht en Albrandswaard, van de BAR organisatie. Partij 18PLUS is van mening dat een eigen Ridderkerkse organisatie efficiënter zal werken. Voorgaande gemeentebesturen dachten veel voordeel te behalen door de eigen ambtenaren samen te voegen met die van Barendrecht en Albrandswaard. Echter is het tegendeel juist waar. De BAR samenwerking blijkt nadelig te werken voor de dienstverlening aan de Ridderkerkse inwoners en ondernemers. Het soms wekenlang wachten op een antwoord of het uitblijven van een antwoord van de gemeente aan inwoners of ondernemers is Partij 18PLUS een doorn in het oog. Er dient een proces ingericht te worden waardoor een inwoner of ondernemer altijd binnen 48 uur een eerste reactie krijgt.

Partij 18PLUS wil de kloof tussen de politiek en de inwoners en ondernemers dichten. Het gemeentebestuur moet naar de mensen toe. In de afgelopen raadsperiode heeft Partij 18PLUS meerdere petities (vb. geen oeververbinding) en enquêtes (vb. koopzondag) uitgezet binnen de Ridderkerkse samenleving. In de volgende periode willen we hierbij van nog meer dossiers gebruik maken, zodat inwoners en ondernemers ook tussen verkiezingen door geraadpleegd worden.